#MyWostanjemyDoma

kulturu doma dožiwić

Njedźiwajcy Corona-krizy a z tym zwisowacym wotprajenjom zarjadowanjow chcemy Was dale zabawjeć. Sćěhujće nam na Instagram abo Facebook, zo bychće so móhli na akcijach a poskitkach wobdźělić. Hač mały kwis, dohlad do zašłych produkcijow abo wid za kulisami, my poskićamy w přichodnych tydźenjach wotměnjawe poskitki.

k našej Instagram stronje
k našej Facebook stronje
k našej Youtube stronje