serbski abonement

Tež w hrajnej dobje 2023/2024 poskićitej Němsko-Serbske ludowe dźiwadło a Serbski ludowy ansambl zhromadny abonement. Jako abonenća sće Wy naši wosebići hosćo. Postrowimy Was ze škleńčku sekta na prěnim zarjadowanju abonementa, z kotrymž lutujeće 40 procentow, přirunujo z normalnej płaćiznu za zastupne lisćiki.
Snano pytaće hišće za hódnym darom k přichodnym narodninam abo k hodam? Ze serbskim abonementom móžeće swojich lubych překwapić.
Poskićamy Wam pjeć terminow serbskeho jewišćoweho wuměłstwa ze spočatkom lěta 2024.
Termin za wopyt ptačeho kwasa SLA, kaž tež za předstajenje "Na tamnym boku měsačka" NSLDź móžeće sej indiwidualnje z wjacorych wuzwolić. Kartki njejsu na wosobu wjazane a smědźa so tež dale dać.


Naš abonement za was:

Schierzens Hanka

Ze žiwjenja katolskeje Serbowki židowskeho pochada,
wot Esther Undisz po motiwach Jurja Kocha

Hłowne jewišćo NSLDź

Mjezy swětomaj
wječorny ptači kwas SLA

Na tamnym boku měsačka
činohra NSLDź
hłowne jewišćo NSLDź

Dych žiwjenja
rejowane hudźbne dźiwadło
žurla SLA

Spuk unterm Riesenrad
28. Budyske lěćne dźiwadło
na dworje Dźiwadła na hrodźe


wy płaćiće 75,00 €, potuńšene 58,00 €