serbski abonement

Tež w hrajnej dobje 2022/2023 poskićitej Němsko-Serbske ludowe dźiwadło a Serbski ludowy ansambl zhromadny abonement. Jako abonenća sće Wy naši wosebići hosćo. Postrowimy Was ze škleńčku sekta na prěnim zarjadowanju abonementa, z kotrymž lutujeće 40 procentow, přirunujo z normalnej płaćiznu za zastupne lisćiki.
Snano pytaće hišće za hódnym darom k přichodnym narodninam abo k hodam? Ze serbskim abonementom móžeće swojich lubych překwapić.
Poskićamy Wam štyri terminy serbskeho jewišćoweho wuměłstwa ze spočatkom lěta 2023. Wjeselić móžeće so mjez druhim na ptačokwasny program SLA “Jakub a Kata”, kaž tež dźiwadłowe předstajenje komedije “Hrěšna wjes abo zabyty čert” na hłownym jewišću NSLDź.
Termin za wopyt ptačeho kwasa SLA, kaž tež za předstajenje komedije NSLDź móžeće sej indiwidualnje z wjacorych wuzwolić. Kartki njejsu na wosobu wjazane a smědźa so tež dale dać, jeli raz njemóžeće.


Naš abonement za was:

ChORowNjA
abo Cyły swět je jewišćo
Młodźinske dźiwadło Serbskeho gymnazija při NSLDź
w dźiwadle na hrodźe

Jakub a Kata
wječorny ptači kwas SLA

Hrěšna wjes abo zabyty čert
činohra NSLDź
hłowne jewišćo NSLDź

Z nadźiju do přichoda
rejowane dźiwadło
hłowne jewišćo NSLDź


wy płaćiće 42,00 €, potuńšene 31,00 €