Za Marju - wosrjedź nocy

Balet z hudźbu Bohuslava Martinů

Kak zamóže sej čłowjek  w njedobrych časach swoju čłowjeskosć wobchować? Tute prašenje  je wuchadźišćo rejwanskeho krucha, kiž je wěnowany spjećowarjam w  nacionalsocializmje. Angažowana wučerka, žurnalistka a filozofka Marja Grólmusec nochcyše so w koncentraciskim lěhwje,  zhromadnje z druhimi sobujatymi,  swojim čwělowarjam podać, so jako wopor čuć. Wona mobilizowaše w sebi wšitke formy duchowneho a kulturneho spjećowanja.  A tak stachu so mjez druhim dopomnjenki, reja, hudźba, bajki, wosebje pak  křesćanska wěra  w času wulkeje nuzy bytostne za wobchowanje dušineje strowoty a nadźije.
Mjenowana tematika so w kruchu z pomocu dweju kompozicijow Bohuslava Martinů předstaja. Jónu z hudźbu baleta "Špaliček", šibałej bajce wo šewcu, kotremuž so poradźi, mocy zničenja, smjerće a čerta k norje poměć.  Druha twórba je "Pólna mša" B. Martinů z lěta 1939, kiž zwuraznja nadźiju na njebjesa. K tomu čita so z listow Marje Grólmusec, kiž bě wona z jatby swojej sotře pisała. Dźiwadźelnica Gabriela Marija Šmajdźina spožči k tomu swój hłós.
Choreografija Mije Facchinelli pohnuwa k zamyslenosći a pokazuje stajnje zas so jewjacu žiwjensku rozwólnosć a spjećiwe sebjezachowanje –  tež w najwjetšej ćěsnosći.


Poł hodźiny do předstajenja poskići so zawod do krucha.

Pressereferenzen

  • Pressebericht Augsburger Allgemeine 02.11.2021"Ausdrucksstarke Szenen (...) Lang anhaltender Beifall für einen außergewöhnlichen Abend, um damit einen Menschen zu ehren, der auch in Zeiten größter Bedrängnis seine Willenskraft nicht verlor."
  • Pressebericht Serbske Nowiny 25.09.2019"Überzeugende Ensembleleistung (...) mit lang anhaltendem Applaus dankten die Zuschauer im ausverkauften Saal" | (monatl. Ausgabe in deutscher Sprache, S. 4)

WOBSADŹENJE balet, chór a orchester ansambla

RĚČNICA Gabriela Marija Šmajdźina

HUDŹBA Bohuslav Martinů

HUDŹDBNY NAWOD Tvrtko Karlović

CHOREOGRAFIJA Mia Facchinelli

DRAMATURGIJA, WUHOTOWANJE, LIBRETO Wilfried Buchholz

ZAWOD DO KRUCHA Kristina Nerád

Předstajenja

TicketsTickets online kaufen
13. nowember 2022
16.00 hodź
Halle (Saale), Georg-Friedrich-Händel-HALLE

Trailer

Impresije

© Martin Pižga