Moja reja!

folklorny program

„A ženje ja njejsym tak wjesoły był“ zasłyšiće hnydom na spočatku tutoho impozantneho folklorneho programa. A runje tole chcedźa tež hudźbnicy, rejwarjo a spěwarjo SLA ze swojimi rozžahłymi poskićenjemi publikumej sposrědkować. Nimo wobkuzłacych zwukow chóra a orchestra zahorjeja předewšěm temperamentne reje, jedna kaž druha pochadźaca wot něhdyšeho šefchoreografa SLA Juraja Kubánki. Hižo mjena, kaž  „Dwuskokowa“  abo „Třepotata“ pokazuja na intensitu ze spěšnymi kročelemi, mócnymi skokami a harmoniskimi figurami. Wěnc serbskich nałožkow kombinowany z profesionalnymi poskićenjemi na jewišću sčini tutón program jónkrótny.

Mója Reja!

folklorny program

„A žednje njejsom tak wjasoły był“ spiwa se ned na zachopjeńku gnujucego folklornego programa. A rowno toś tu wjasołosć pósrědnjaju muzikarje, rejowarje a spiwarje SLA we swójich zagoritych wustu-pach. Pódla rozbuźecych zukow chora a orchestra zagórjuju pśedewšym reje połne wótmacha. Wóni wšykne póchadaju wót něgajšnego šefchoreografa SLA, Juraja Kubańki. Južor pomjenjowanja ako „Dwójoskokowa“ (nimski: Zweisprungtanz)  abo „Tśěspotata“ (nimski: Schüttelpolka) pokazuju na intensiwnosć spěšnych kšacow, na mócne skoki a zwignjenja ze stilom. Ceły spektrum serbskich nałogow kombiněrowany z profesionelnymi pśedstajenjami na jawišću wucynijo toś ten program jadnorazny.Nowinarske referencyHudźba | muzika: Jan Bulank, Jan Chlebniček, Juij Winar, Jan, Cyź u.a.

Choreografija: Juraj Kubánka

Wobsadka | wobsajźenje: balet, chór, orchester a moderacija

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.

Impresije

© Holger Hinz