Jakub a Kata

Wječorny ptači kwas

Wobdźěłanje po předłoze opery buffa „Jakub a Kata“ wot K.A.Kocora

Komiska opera “Jakub a Kata” Handrija Zejlerja a Korle Awgusta Kocora je předłoha za lětuši ptačokwasny program. Liana Bertókowa je twórbu zinstrumentowała a z hudźbu Kocora za balet rozšěriła. Wjac hač 150 lět stara stawizna, kiž dožiwi hakle 1966 w Budyskim dźiwadle swoju prapremjeru, jedna wo rozwjedźenju mandźelstwa a pytanju noweho partnera. Dramaturgowka SLA, Jěwa-Marja Čornakec spisa k tomu načasne dialogi. Tradicionalny program wječorneho ptačeho kwasa prezentuje so wot baleta, chóra a orchestra SLA, kaž tež rejowarjow Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor.

Předstajenja su w serbskej rěči, simultany přełožk so poskići.


Na sćěhowacych dnjach poskića so po předstajenju reje ze serbskej kapału:
21.01. w Radworju: Logarythmus
28.01. w Chrósćicach: Con-takt
04.02. w Budyšinje: Logarythmus

Nimo toho poskićuje so na tutych dnjach do a po předstajenju ćopła jědź.


Jakub a Kata

Program k ptaškowej swajźbje

Směšna opera „Jakub a Kata“ wót Handrija Zejlera a Korle Awgusta Kocora jo była pśedłoga za Lianu Bertókowu, kótaraž jo wugótowała wjacorny ptaškoswajźbny program, jo jen instrumentěrowała a jo jen z baletoweju muziku rozšyriła. Original wót Kocora a Zejlerja bu 1871 wózjawjony. W napnětem tšojenju źo wó rozwěrowanje a pytanje za partnarjom, comuž jo dramaturgowka SLA Jěwa-Marja Čornakec nacasne dialogi dodała. Tradicionelny program wjacorneje ptaškoweje swajźby prezentěruju balet, chor a orchester SLA.

Pśedstajenja su w serbskej rěcy, pórucyjo se pśi tom simultane dolmetšowanje.

Tickety płaśenje

komorne jawišćo:
pśedpśedań 15 € | pónižony 11 €
wjacorna kasa: 18 € | pónižony 13 €

wšykne dalšne pśedstajenja:
pśedpśedań 15 € | pónižony 11 €  
wjacorna kasa 17 € | pónižony 13 €

Za źiśi až do 10 lět zastup jo dermo.

pśedpśedań:
Chóśebuz, Serbska kulturna informacija „Lodka“    
Chóśebuz, woglědaŕski serwis Statnego źiwadła (jano za Chóśebuz)

Kórtki za pśedstajenje w komornem jawišću su direktnje w statnem źiwadle kupjone.

WOBSADŹENJE chór, orchester a balet Serbskeho ludoweho ansambla & Serbski folklorny ansambl Wudwor & młodostni Milena šołčic, Amadea Škodźic, Konrad Malinowski, Filip Budar

HUDŹBNY NAWOD | MUZIKALISKE NAWJEDOWANJE Tvrtko Karlović

HUDŹBA | MUZIKA Liana Bertókowa nastajiła z twórbow Korle Awgusta Kocora

LIBRETO Handrij Zejler

REŽIJA Liana Bertók

DIALOGI Jěwa-Marja Čornakec

CHOREOGRAFIJA Mia Facchinelli

WUHOTOWANJE | WUGÓTOWANJE Mirosław Nowotny

TECHNIKA zarjadowanski serwis Christof Bjarš | SLA

Předstajenja

TicketsTickets online kaufen
29. januar 2023
16.00 hodź
Slepo, Serbski kulturny centrum
TicketsTickets online kaufen
04. februar 2023
16.00 hodź
SLA Budyšin
TicketsTickets online kaufen
04. februar 2023
19.30 hodź
SLA Budyšin
TicketsTickets online kaufen
05. februar 2023
16.00 hodź
Bukecy, Balowy dom
TicketsTickets online kaufen
12. februar 2023
16.00 hodź
SLA Budyšin