Błośańska noc powěsćow

Wuměłce Serbskego ludowego ansambla a statisty z regiona w bogatej licbje zagóriju woglědarjow z jadnym tšojenim, w kótaremž se stawizny a fantazija šykownje zgromadnje wutkaju w spektaklu pód gołym njebjom pśed zaguslowanymi pśirodnymi kulisami Bismarckowego torma w Bórkowach.

Zaramikowany buźo spektakel z wótměnjatymi gastronomiskimi pórucenjami. Kóńc kuždeje Błośańskeje nocy powěsćow twóri impozantny wognjopraskot nad Bismarckowym tormom.
Buźćo witane. Witajśo k nam!
zastup: zeger 18:30
pśedprogram: zeger 19:30 - 20:30
głowny program: 21.00
(pokaz: Pónjeźele głowny program zachopijo se južo zeger 20:30.)

městno zarědowanja:
Bismarckowy torm, Byhleguhrer Straße (Běłogórjańska droga)/Schlossbergweg (Puś na Grodowej górce), 03096 Bórkowy  (Błota)


kórtki
pśedpśedań:
29,50 €/kórtku połna płaśizna
15,00 €/kórtku pónižone (8-15 lět)
pśi pśedłoženju „GästeCard“ 1,00 € rabat

wjacorna kasa:
34,50 €/ kórtku połna płaśizna
17,50 €/ kórtku pónižone (8-15 lět)
pśi pśedłoženju „GästeCard“ 1,00 € rabat

Źiśi až do dośěgnjonego 7. žywjeńskego lěta dostanu dermotny zastup.

Śěžko zbrašne wósoby płaśe połnu płaśiznu. Pśewóźowaŕ/-ŕka k tomu ma pótuńšony zastup. Nuzne jo, B-wopismo pokazaś.

Kórtki dostanjośo w Online-Shop.

Link na internetnej stronje  Błośańskeje nocy powěsćow

libreto: Matthias Körner (a. g.)
režija: Urs Schleif (a.g.)
režijna asistenca: Kristina Nerád
wugótowanje: Marlit Mosler (a.g.)
muzika: Andreas Gundlach (a.g.)
choreografija: Mia Facchinelli
techniske nawjedowanje: Christof Bjarš (bjarsch-vt.de) (a.g.)
zuk, swětło: bjarsch-vt.de | SLA
drastwina mejstarka: Kathleen Lehmann
maska: Anne Haase
dolnoserbski pśełožk: Fabian Kaulfürst (a.g.)
wognjoškrjakot: Pyro-Passion Potsdam  (a.g.)

Předstajenja

TicketsTickets online kaufen
18. meja 2024
21.00 hodź
Bórkowy (Błóta), při Bismarckowej wěži
TicketsTickets online kaufen
19. meja 2024
21.00 hodź
Bórkowy (Błóta), při Bismarckowej wěži
TicketsTickets online kaufen
20. meja 2024
21.00 hodź
Bórkowy (Błóta), při Bismarckowej wěži
TicketsTickets online kaufen
07. junij 2025
21.00 hodź
Bórkowy (Błóta), při Bismarckowej wěži
TicketsTickets online kaufen
08. junij 2025
21.00 hodź
Bórkowy (Błóta), při Bismarckowej wěži
TicketsTickets online kaufen
09. junij 2025
21.00 hodź
Bórkowy (Błóta), při Bismarckowej wěži

Impresije 2019

 

Impresije 2018

© Filmproduktion & Fotografie - Ron Petraß


Impresije 2017