Błośańska noc powěsćow 2019

Pomsć

Skóńcnje mamy zasej měr we Łužycy! Z budyšyńskim měrowym dogronom ako teke z pśigódnym ženjenim pólskego wójwody Bolesława Chrobrego z Odu z Mišnja zdawaju se něnt teke Błota byś  liche wót wójny a wójnskego ruša. Ale měr jo womólny. W ludnosći rostu góŕ a tšach dla kradu pótajmnego  tšachnjenja młodych źowćow. Lutka móžotej tšašne pótajmstwo źe wótekšyś, njamóžotej jo  pak scasom serbskemu kraloju Juroju k wěsći daś. Ten stoj krotko pśed swójeju swajźbu z błośańskim źowćom Anka. Ako ta grozba se teke do jogo swajźbneje nocy zaderijo a wón wót lutkow napšawdne pśicyny togo zgónijo, pśisegujo pomsćenje. Z nim śěgnjotej teke wužowa kralowka a pśezpołdnica  do wójowanja pśeśiwo śamnej guslowarce Wurlawa. Mógu wóni škódy wót starego swěta bogow we Błotach wótchyliś a dobyśe noweje kśesćijańskeje  wěry zaźaržaś?

pśedpśedań kórtkow:
połne płaśenje: wót 22,50 € za kórtku
pónižony (8-17 lět): wót 10,00 € za kórtku
1,00 € rabat pśi pśedłoženju „GästeCard“ Błota

Kórtki dostanjośo do pětka, 7. juni, 12. góź pśi slědujucych kasach za pśedpśedań:
turistowa informacija Picnjo ∙ Wiki 1 ∙ 03185 Picnjo,
turistowa informacija Lubin ∙ Ernst-von-Houwald-Damm 15 ∙ 15907 Lubin (Błota),
Serbska kulturna informacija LODKA w Serbskem domje ∙ droga Awgusta Bebela 82 ∙ 03046 Chóśebuz,
woglědarski serwis Serbskego ludowego ansambla ∙ Wonkowna lawska 2 ∙ 02625 Budyšyn
a teke w domje gósća ∙ Am Hafen 6 ¬∙ 03096 Bórkowy (Błota) – teke tež na kuždym dnju  pśedstajenja do 16 góź.

wjacorna kasa wót 17 góź.:
połne płaśenje: 25,00 € za kórtku
pónižony (8-17 lět): wót 10,50 € za kórtku
1,00 € rabat pśi pśedłoženju „GästeCard“ Błota abo „enviaM-Card“

Za źiśi až do 7 lět jo zastup dermo.

Kórtki online:
https://www.burgimspreewald.de/de/sagennacht/index.php


https://www.eventim.de/tickets.html?affiliate=GMD&doc=artistPages

https://www.reservix.de/briesen/venue/schlossberg/v26921


Pšawo na městno njamaśo. Žycone jo, až  sebje sami sobu pśinjasośo móžnosć k sejźenju (šamle, stoły, deki). Pśedešćniki, jěze a piśa njesmějośo sobu pśinjasć.

Dosegujace parkowanišća bźez kostow steja k dipoziciji

libreto: Jěwa-Marja Čornakec
režija | dramaturgija | muzikaliski koncept | produkciske nawjedowanje: Johannes Gärtner (a.g.)
režijowa asistenca: Kristina Nerád
wugótowanje: Marlit Mosler (a.g.)
muzika: Fabian Joosten, Detlef Kobjela, Jan Cyž, Jan Chlebniček, Jurij Pilk
choreografija: Mia Facchinelli
muzikaliski nawod zukowych nagraśow: Peter Biloen
techniske nawjedowanje: Christof Bjarš (bjarsch-vt.de) (a.g.)
zuk, swětło: bjarsch-vt.de | SLA
drastwina mejstarka: Kathleen Grunau
maska:    Linda Iredi (a.g.), Sophia Elenore Freitag (a.g.)
dolnoserbski pśełožk:    Fabian Kaulfürst (a.g.)
wognjoškrjakot: Pyro-Passion Potsdam  (a.g.)
zukowe nagraśa: orchester SLA

 

 

casnikarske reference

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.

 

Někotre impresije powěsćoweje nocy 2016 namakaće tu

Impresije 2018

© Filmproduktion & Fotografie - Ron Petraß


Impresije 2017