Z nadźiju do přichoda

rejwane dźiwadło

Serbski komponist Korla Awgust Kocor je wosebje swojich oratorijow dla znaty. Woni zwjazuja runowahu klasiki z romantiskej sensibelnosću Słowjanow. Z choreografiju Lipšćanskeho baletneho direktora  Měrka Mahra so twórby Kocora prěni raz rejowansce interpretuja. Za to su so tež nowe sekwency elektroniskeje hudźby komponowali. Słowjansko-folklorne elementy so z načasnym rejowanskim wurazom kombinuja, tak, zo so paralele mjez žiwjenskich cyklusach a počasach pokazuja.Wuspěšny choreograf Měrko Mahr je wosebje Lipšćanskeho baleta dla mjezynarodnje připóznaty a je wot lěta 2005 baletny direktor hudźbneje komedije Lipšćanskeje opery. Zhromadnje z wjace króć mytowanym režiserom za dźiwadło a filmy, Phillipom J. Neumannom nasta nowa, zajimawa produkcija.


Prapremjera budźe dnja 25. jutrownika 2020

WOBSADŹENJE Balet, chór a orchester Serbskeho ludoweho ansambla

HUDŹBNY NAWOD N.N.

HUDŹBA Korla Awgust Kocor

INSCENACIJA, CHOREOGRAFIJA Mirko Mahr

LIBRETTO, JEWIŠĆOWY WOBRAZ Philipp J. Neumann

DOŁHOSĆ PROGRAMA něhdźe 90 minutow z přestawku

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
16. september 2022
19.30 hodź
Budyšin, NSLDź
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
19. september 2022
10.00 hodź
Budyšin, NSLDź
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
25. september 2022
19.30 hodź
Budyšin, NSLDź
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
26. nowember 2022
19.30 hodź
Budyšin, NSLDź

Impressionen

Szenische Eindrücke folgen