Zgubjone źiśetko

Zuki a smužki – muzikalisko-literariska wucbna góźina

Góleśi Kito a Susi stej tužnej. Groni se, až źiśetko jo se zgubiło. Ale chto jo na tom wina? Góleśoma se wida, až snaź teke wónej njejstej cele mimo winy na zgubjenju. Cotej za źiśetkom pytaś. Pó droze zmakajotej teke někotare powěsćowe póstawy, kótarež jima pśi pytanju pomagaju. Pśi tom musytej Kito a Susi wšake nadawki rozwězaś. Raźijo se jima dopokazaś, až cłowjeki njejsu špatne, a tak źiśetko slědk dobyś?

Dožywśo wuspěšny jawišćowy kus z pjera Ingrid Hustetoweje w lětosnem pśedgódownem casu ako cytanje. Na kóńcu wótcakajo źiśi małe pśedgódowne pśechwatanje.

Góźecy se za źiśí wót 5 lět a za lětniki 1 do 3.


TRAJO
wokoło 35-40 min

WOBSAJŹENJE
Ingrid Hustetowa | Bernd Melcher | Franc Juro Deuse (we wótměnjajucem wobsajźenju)
muzikaliske pśewóźowanje Serbskego ludowego ansambla

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.