Mała rejowana stawizna

powučaca, interaktiwna, zabawjaca

Rejowanje čini wjeselo – ale štó je poprawom z tym započinał? Kajke zhromadnosće mataj walčik a rock´n´roll? Kak je tango do Europy přišoł? A što čini korepetitor?
Zhromadnje z baletom Serbskeho ludoweho ansambla rozjasni Kristina Nerád stawizny rejow wot srjedźowěkowskeho stupanja-rejowanja do jazzoweje reje, wot rejowanskich hodźinow na knježim dworje hač k ludowej reji za wšěch a pohlada ze šulskimi dźěćimi do baletneje žurle na jewišću. Wobhladajće sej wšelakore formy a stily rejowanskich stawiznow.

Impressionen

WOBSADŹENJE Balet Serbskeho ludoweho ansambla

MODERACIJA Kristina Nerád

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
27. měrc 2023
09.30 hodź
Rosenbach
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
29. měrc 2023
11.00 hodź
Nieksy, gymnazij
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
31. měrc 2023
11.00 hodź
Zhorjelc
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
05. apryl 2023
10.00 hodź
Kamjenc, dźiwadło


Małe stawizny rejowanja

Rejowarki a rejowarje baleta Serbskego ludowego ansambla wudaju se z wuknicami a wuknikami na casowe drogowanje pó stawiznach reje a jeje wšakich stilow a formow, kótarež se śěgnjo wót zachopjeńka baleta pśez folklornu reju až ku rock’n’rolloju.