Barokowa hudźba

Moderěrowany koncert za dźěći

W moderěrowanym koncerće móžeće hłowne formy baroka, suite, kantaty a conerto grosso dožiwić. Najwažniše rozdźěle mjez němskim, francoskim a italskim baroku so při tym rozjasnja. Słyšiće znate twórby Bacha, Telemanna a Vivaldija. Podajmy pak tež ekskursiju do serbskeje načasneje hudźby, kotraž tradicije baroka dale pěstuje a wuwije. Šulerjo a šulerki maja při tym móžnosć historiskim Cembale připosłuchać a z bliskosći widźeć.

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
24. februar 2021
10.00 hodź
Žitawa, byrgarska žurla
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
26. februar 2021
09.45 hodź
Zhorjelc, Annen gymnazij