Barokowa hudźba

Moderěrowany koncert za dźěći

W moderěrowanym koncerće móžeće hłowne formy baroka, suite, kantaty a conerto grosso dožiwić. Najwažniše rozdźěle mjez němskim, francoskim a italskim baroku so při tym rozjasnja. Słyšiće znate twórby Bacha, Telemanna a Vivaldija. Podajmy pak tež ekskursiju do serbskeje načasneje hudźby, kotraž tradicije baroka dale pěstuje a wuwije. Šulerjo a šulerki maja při tym móžnosć historiskim Cembale připosłuchać a z bliskosći widźeć.

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
29. měrc 2022
10.00 hodź
Biskopicy
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
30. měrc 2022
10.00 hodź
Kamjenc, měsćanske dźiwadło
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
31. měrc 2022
10.00 hodź
Seifhennersdorf, wyša šula
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
01. apryl 2022
10.00 hodź
Budyšin, NSLDź