Ptačokwasny són

dźěćacy ptači kwas

Poprawom chcyše sej braška rjany a měrny wječor popřeć. Tu pak zakłapa naraz štó mócnje wo durje a sroka přismali cyle rozpjeršena do jstwy. Hižo dawno bě wona brašku wo to prosyła, zo by za nju  kmaneho nawoženju namakał. Termin za ptači kwas bě wšak hižo kruće zaplanowany a kwasna hosćina so přihotowaše. Tohodla je sroka chětro znjeměrnjena. Bjez nawoženje njemóže dźě kwas swjećić. Braška pak pozdaću scyła nuznje nima. Sydnje so woměrje na swój čumpaty stólc a sej zaso drěmnje.

Sroce tuž nažel ničo druhe njezwosta, hač sama za swojim nawoženju pytać. Kajku rólu při tym rubježnik Bobak hraje abo pokradnjeny čerwjeny parličkowy rjećaz, to zhoniće w lětušim ptačokwasnym programje, hdźež ansamblowcy spěwajo a rejujo  napjatu stawiznu z tójšto překwapjenkami předstaja.

Ballett, Sänger und Erzähler des SNE

Musik: Jan Chlebníček
Libretto: Juraj Šiška

 

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.

Impresije

© Marlit Mosler, Stefan Cuška