Překlepana liška

interaktiwna hudźbna bajka

Serbski ludowy ansambl zahraje interaktiwnu bajku “Překlepana liška”. Stawizna wo lišce a jeje přećelow bazuje na serbskimaj bajkomaj "Wjelkowa a lišcyna wójna" a "Bity njebiteho njese" a jedna wo lišce, kiž ma tójšto dyrdomdejow zmištrować. 

Liška běše lochkomyslna, a z małym žorćikom sej wjelka, mjedwjedźa a dźiwje swinjo za njepřećelow sčini. Nětko dyrbi přećiwo tutym sylnym přećiwnikam wojować. Ale liška njemóže dobyć, dokelž ma jenož staru kóčku a słabeho psa k pomocy. Tola liška njeby “překlepana” rěkała, njeby-li hižo mudry plan měła. Bjez toho, zo by woprawdźe wojowała, chce nad mócnymi přećiwnikami kaž wjelkom, mjedwjedźom a dźiwim swinjećom dobyć. Kak drje so tutón bój skónči? Z kotrymi překwapjacymi idejemi so liška wuchowa?

W tutym kuzłapołnym swěće hudźby njebudu dźěći jenož připosłucharjo, ale móža při zhromadnym spěwanju a z Orffskimi instrumentami tež sobuskutkować. 


Nowinarske referency

WOBSADŹENJE orchester Serbskeho ludoweho ansamblaa a rěčnik

RĚČNIK Pětr Cyž

HUDŹBNY NAWOD Soyoung Kim

HUDŹBA Liana Bertók

REŽIJA Liana Bertók

LIBRETO Jěwa-Marja Čornakec

WUHOTOWANJE Liana Bertók

STAROBNE DOPORUČENJE wot 5 lět

Předstajenja

TicketsTickets online kaufen
21. december 2020
15.00 hodź
Hamburg, Staatsoper
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
28. apryl 2021
10.00 hodź
Wjazońca, zakładna šula

Impressionen