Maks a Moric

koncert z rysowankami a rěčnikom

Štó by njeznał knižku Wilhelma Buscha ze směšnymi rysowankami a jaknymi hrónčkami, kotraž bu do wjace hač 150 rěčow a dialektow přełožena?

Tež dźensa hišće so wulcy a mali přez jeho satirisko-kritiske wašnje amizěruja a wužiwaja je jako inspiraciju za wuměłske tworjenje. Tuž je bjez dźiwa, zo je komponist Gisbert Näther k humornym hrónčkam šćipatu a napjatu hudźbu skomponował.
Istrumenty kaž tež rěčnik naležnosć Wilhelma Buscha z fantaziju podpěruja. Tak nastawa dialog mjez rěčnikom a orchestrom, při čimž so wobaj ideelnje wudospołnjataj. Přez čłowječi hłós kaž tež šěroku paletu zwukow orchestra spleće so wobsah hrónčkow k zabawjacemu hudźbnemu dožiwjenju za młodych a starych.

 

 

Impresija

© Stefan Cuška

 

Maks a Moric

koncert we wobrazach z powědarjom za źiśi wót 6 lět w nimskej a serbskej rěcy

Chto je njeznajo, te kniglicki z luštnymi kreslankami a jědriwymi rymami wót Wilhelma Buscha, kótarež su se pśestajili do wěcej nježli 150 rěcow a dialektow? 

Teke źinsa namakajo jogo satirisko-kritiska wašnja pla dorosćonych a źiśi dobry wótgłos a jo wjele wuměłcam inspiracija. Stakim njejo źiwno, až jo komponist Gisbert Näther k toś tym kradu humornym wobrazam a rymam stwórił jědernu a tejerownosći kradu napnětu muziku.  

Ako instrumenty tak teke jaden powědaŕ pódpěraju z wjele fantaziju wobrazowy wucynk Buschowych  originalnych kreslankow, kótarež prezentěruju se w toś tom pśedstajenju we wjelikem formaśe. Wilhelm Busch płaśi ako pśedchadnik comica a casa, ako wobraze su chapjali wuknuś gnaś. Pśez orchestrowu muziku nastanjo taka wósebna atmosfera hejnak w nimych filmach, w kótarychž te wobraze napšawdu wuknu gnaś a pśez to k rozwjaselecemu muzikaliskemu dožywjenju za młodych a starych bywaju. 

WOBSADŹENJE orchester Serbskeho ludoweho ansambla, rěčnik: Pětr Cyž

HUDŹBNY NAWOD Soyoung Kim

HUDŹBA Gisbert Näther

REŽIJA Olaf Hais

WUHOTOWANJE Tom Böhm

LIBRETO po tekstach Wilhelma Buscha

PŘEŁOŽK Pětr Janaš

DOŁHOSĆ PROGRAMA něhdźe 55 minutow, žana přestawka

STAROBNE DOPORUČENJE wot 5 lět

 
Předstajenja

TicketsTickets online kaufen
19. měrc 2022
15.00 hodź
Balingen, Stadthalle
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
23. měrc 2022
10.00 hodź
Großröhrsdorf, Festhalle
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
24. měrc 2022
10.00 hodź
Kamjenc, dźiwadło
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
25. měrc 2022
10.00 hodź
Budyšin, NSLDź
TicketsTickets online kaufen
27. měrc 2022
15.30 hodź
Weißenfels, Kulturhaus
TicketsTickets online kaufen
10. apryl 2022
16.00 hodź
Schneeberg, Kulturzentrum "Goldne Sonne"
TicketsTickets online kaufen
06. meja 2022
10.00 hodź
Wittenberge, Kultur- und Festspielhaus
TicketsTickets online kaufen
08. meja 2022
14.30 hodź
Bergisch-Gladbach, Bürgerhaus Bergischer Löwe
TicketsTickets online kaufen
22. meja 2022
15.00 hodź
Villingen-Schwenningen, Theater am Ring
TicketsTickets online kaufen
23. meja 2022
10.30 hodź
Villingen-Schwenningen, Theater am Ring
TicketsTickets online kaufen
16. oktober 2022
15.00 hodź
Bad Elster, König Albert Theater