Maks a Moric

koncert z rysowankami a rěčnikom

Štó by njeznał knižku Wilhelma Buscha ze směšnymi rysowankami a jaknymi hrónčkami, kotraž bu do wjace hač 150 rěčow a dialektow přełožena?

Tež dźensa hišće so wulcy a mali přez jeho satirisko-kritiske wašnje amizěruja a wužiwaja je jako inspiraciju za wuměłske tworjenje. Tuž je bjez dźiwa, zo je komponist Gisbert Näther k humornym hrónčkam šćipatu a napjatu hudźbu skomponował.
Istrumenty kaž tež rěčnik naležnosć Wilhelma Buscha z fantaziju podpěruja. Tak nastawa dialog mjez rěčnikom a orchestrom, při čimž so wobaj ideelnje wudospołnjataj. Přez čłowječi hłós kaž tež šěroku paletu zwukow orchestra spleće so wobsah hrónčkow k zabawjacemu hudźbnemu dožiwjenju za młodych a starych.

 

 

Impresija

© Stefan Cuška

 

Maks a Moric

koncert we wobrazach z powědarjom za źiśi wót 6 lět w nimskej a serbskej rěcy

Chto je njeznajo, te kniglicki z luštnymi kreslankami a jědriwymi rymami wót Wilhelma Buscha, kótarež su se pśestajili do wěcej nježli 150 rěcow a dialektow? 

Teke źinsa namakajo jogo satirisko-kritiska wašnja pla dorosćonych a źiśi dobry wótgłos a jo wjele wuměłcam inspiracija. Stakim njejo źiwno, až jo komponist Gisbert Näther k toś tym kradu humornym wobrazam a rymam stwórił jědernu a tejerownosći kradu napnětu muziku.  

Ako instrumenty tak teke jaden powědaŕ pódpěraju z wjele fantaziju wobrazowy wucynk Buschowych  originalnych kreslankow, kótarež prezentěruju se w toś tom pśedstajenju we wjelikem formaśe. Wilhelm Busch płaśi ako pśedchadnik comica a casa, ako wobraze su chapjali wuknuś gnaś. Pśez orchestrowu muziku nastanjo taka wósebna atmosfera hejnak w nimych filmach, w kótarychž te wobraze napšawdu wuknu gnaś a pśez to k rozwjaselecemu muzikaliskemu dožywjenju za młodych a starych bywaju. 

WOBSADŹENJE orchester Serbskeho ludoweho ansambla, rěčnik: Pětr Cyž

HUDŹBNY NAWOD Soyoung Kim

HUDŹBA Gisbert Näther

REŽIJA Olaf Hais

WUHOTOWANJE Tom Böhm

LIBRETO po tekstach Wilhelma Buscha

PŘEŁOŽK Pětr Janaš

DOŁHOSĆ PROGRAMA něhdźe 55 minutow, žana přestawka

DOPORUČENJE wot 5 lět

 
Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
05. junij 2023
10.00 hodź
Kamjenc, měšćanske dźiwadło
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
07. junij 2023
10.00 hodź
Schönefeld, zakładna šula Astrid Lindgren
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
07. junij 2023
12.00 hodź
Schönefeld, zakładna šula Astrid Lindgren
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
09. junij 2023
10.00 hodź
Korzym
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
27. měrc 2024
10.00 hodź
Kamjenc, měšćanske dźiwadło