Knjez Mróz a knjeni Zyma

čitanje za dźěći z hudźbnym přewodom

„Hej , wy tołste mróčele, sněh nam skónčnje přinjesće! Sněhaki tu hižo steja; ale nihdźe, nihdźe sněha.”
Zymski čas je tola krasny, wosebje za dźěći a wosebje, hdyž je so dosć sněha našło. Wo sněh a zymu starataj so lěto wob lěto knjez Mróz a knjeni Zyma. Tam horjeka na najwjetšej mróčeli Zymtawzk steji jeju sněhowa mašina a zhromadnje wjerćitaj wulku wjertawu tak dołho, doniž njeje wšón kraj z běłej pychu wodźěty. Potom šwiknjetaj so na bobsněžnik a smalitaj na zemju. Tam dźě chcetaj z palčikami po rumpodicha jěć a pozdźišo při wobradźenju pódla być. Ale dźe da to scyła? W ćopłej stwě tola knjez Mróz a knjeni Zyma ničo pytać nimataj, abo?

Za Was čita Tomasz Nawka. Hudźbnje přewodźeć budźe čitanje knjez Tomaš Kreibich-Nawka na jeho "swětnišćowych pišćelach".


TEKST Marja Krawcec
HUDŹBA Marhata Cyžec
RĚČNIK Tomasz Nawka
SWĚTNIŠĆOWE PIŠĆELE Tomas Kreibich-Nawka
ILUSTRACIJA Isa Brützke

DOŁHOSĆ PROGRAMA někak 50 mjeńšin
DOPORUČENJE wot 5 lět sem

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.