Sinfoniski koncert

W nowej hrajnej dobje 2023/2024 wotměje so we wulkej žurli Serbskeho ludoweho ansambla rjad sinfoniskich koncertow małeho formata z wosebitymi programami, kotrež serbske kompozicije w zwisku z druhimi předstajeja a z tym nowy wid na nje zmóžnja. Na prěnim koncertnym wječorku tuteho raza zaklinča twórby  třoch komponistow, kotřiž mějachu, kóždy w swojim kraju abo regionje, při namakanju a etablěrowanju hudźbneho narodneho stila wosebity wuznam. Komornohudźbne “Capriccio” wuznamneho serbskeho sinfonikarja swojeje generacije, Jana Rawpa, kaž tež baletowe-switowe-hudźby Američana Aarona Coplanda a grjekskeho komponisty Nikosa Skalkottasa nastachu w 1940-tych lětach, zmóžnja potajkim zajimawe a informatiwne přirunanje. W Šwicy bydlacy grjekski dirigent Georgios Balatsinos, kotryž je wot awgusta 2022 šefdirigent orchestra Serbskeho ludoweho ansambla, nawjeduje wustojnje wony koncert.


Jan Rawp:
“Capriccio – Mała studija za komorny oktet”

Nikos Skalkottas:
“Thalassa” (“Das Meer”), Ballettsuite
z toho: 1. předehra; 2. dźěćo morja; 3. reja žołmow

Aaron Copland:
“Appalachian Spring”, Ballettsuite 

WOBSADKA orchester Serbskeho ludoweho ansambla

HUDŹBNY NAWOD Georgios Balatsinos

 

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
03. oktober 2023
17.00 hodź
SLA Budyšin