Klinčace nócne fantazije

kwartetowy koncert

Na wosebity komorny koncert z wječornymi, nócnymi a rańšimi zwukami přeprošuja hudźbnicy kwarteta „Chordophone” Bettina Witke, Matthias Reichel, Arthur Malinowski a Helfried Knopsmeier do Röhrscheidtoweje bašty. Program skulojći so z rejowanskimi improwizacijemi a ze spěwanjom Lizy Čornakowej. Z wulkeho rjada Smolerskich spěwnych zběrkow zaklinčitej serbskej ludowej spěwaj w eksklusiwnym wobdźěłanju Helfrieda Knopsmeiera. Při tym nasta poradźena symbioza mjez melodiju a recitaciju tekstow w serbskej a němskej rěči. Druhi smyčkowy kwartet “Quasi una Fantasia” Henryka Mikołaja Góreckeho je połny energije a emocijow. Tute kajkosće so instrumentalnje ale tež wosebje přez reju imposantnje sposrědkuja. W druhim dźělu koncerta wjedu „Adiemus”-wariacije wot Karl Jenkinsa do swěta popularneje hudźby.  Wječor zakónči so ze serbskim ludowym spěwom „Dobra nóc”.

Nowinarske referency

sobuskutkowacy:

Ensemble "Chordophone"

Lisa Čornakowa

 

 

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
24. awgust 2019
16.00 hodź
Schlepzig