stysk a wysk

orchestrowy koncert

Do noweho lěta podaja so hudźbnicy SLA pod nawodom nižozemskeho dirigenta Petera Biloena z wuběrnym programom.

Franza Schubertowa 5. sinfonija w B-Dur zahorja hač do dźensnišeho ze swojej čerstwosću a pokazuje hižo na njewšědny talent  komponista.  Jako sinfonija młodosće njeje so wona dołho chutnje brała. Hišće cyle w stilu  tehdyšeho časa spisana bě pak wona w detailu pře njekonwencionelna, zo by wulki wuspěch žnjała.  

Schubertowe zažne sinfonije bě Antonín Dvořák wobdźiwował. Jeho Serenada w E-Dur za smyčki steji na spočatku jeho mjezynarodneje karjery. A wona je w swojej lochkosći bjezdwěla Schubertowej sinfoniji  dušinje bliska. Mjez orchestrowymi twórbami njewusahuje serenada jenož dla swojeje spěwnosće a je nimo sinfonijow woprawdźity  lubušk publikuma.

Za swój drje najznaćiši klawěrny koncert bě so Joseph Haydn wot twórbow młodych rowjenkow inspirować dał. Haydn bě čas swojeho žiwjenja wotewrjeny, nowe wliwy do swojich twórbow přiwzać a z tym swójski stil dale wuwiwać. Byrnjež wosrjedźa jeho žiwjenja spisana skutkuje jeho twórba při wšěm młodostnje.

Hóstna solistka je serbska pianistka Heidemarie Wiesnerec, kotraž je runje cejdejku z wobšěrnym wuběrom  serbskeje klawěrneje hudźby  wudała.

„Štyri symboliske sceny Sokoła“ za klawěr z pjera komponista Bjarnata Krawca nastachu składnostnje 10lětneho wobstaća   ćěłozwučowanskeho hibanja Sokoła. Wo jeje wosobinskim poćahu  k tutym zynkowym wobrazam porěči pianistka w koncerće.

sobuskutkowacy: 

orchester Serbskeho ludoweho ansambla Budyšin

Heidemarie Wiesner (klawěr)

dirigent: Peter Biloen

 

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.