Hrodźišćo

oratorij

Z oratorijom “Hrodźišćo” poradźi so Měrćinej Weclichej to štož je sej dawno hižo předewzał, mjenujcy komponować oratorij za wšitke generacije. Je to po rockowym oratoriju “Wětrnik a časy”, kiž swjećeše w lěće 2006 premjeru, hakle druha wobšěrniša twórba. Teksty za oratorij je wospjet spisała Madlena Nasticcyna a instrumentalne sadźby su z pjera Malte Rogacki. Z tym nasta twórba w štyri dźělach, kiž klinči cyle za Měrćinom Weclichom. Wobsahowe wopisuje twórba pućowanje Słowjanow před 1300 lětami. Na teksty za cyłkownje 15 spěwow twori Weclich hudźbu. A to cyle po jeho začuću a poćahujo so na hrodźišća słowjanskich prjedownikow. Nimo kapały Malte Rogacki a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla smě so publikum na młodych wuměłcow 1. Serbskeje kulturneje brigady a rejwanskej skupiny Serbskeho folklorneho ansambla “Wudwor” wjeselić. Cyłkowny hudźbny nawod ma cyrkwinsko hudźbny direktor Friedemann Böhma.  

sobuskutkowacy: 

chór 1. serbskeje kulturneje brigady

orchester SLA

Malte-Rogacki-Band

serbski folklorny ansambl Wudwor z.t.

Jaroslav Pukač (Fujara)

hudźbny nawod: Friedemann Böhma

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.