Mišterske twórby chóroweje hudźby

Jenkins, Dvořák a Krawc m.dr.

W koncertnym rjedźe „Mišterske twórby chóroweje hudźby“ prezentuje Serbski ludowy ansambl znate kaž tež rědka spěwane speciality chóroweje hudźby serbskich, němskich a mjezynarodnych komponistow.
Tak zaklinča pod nawodom chóroweho direktora SLA, Andreasa Pabsta, twórby znatych serbskich komponistow kaž Jana Pawoła Nagela abo Bjarnata Krawca. Dale móže so publikum na wujimki ze cyklusa “I eat the sun and drink the rain” za chór a smyčkowy orchester Svena Helbiga wjeselić. Z tutej twórbu běše hižo we Łobjowej filharmoniji Hamburg, Londonje, Sankt Petersburgu a Madridźe z hosćom.
Nimo toho přeproša chór z jendźelskimi, šwedskimi a čěskimi titulemi do raja mjezynarodnych zynkow.
Smyčkowy orchester SLA a Soyoung Kim, pianistka SLA, přewodźuja spěwarki a spěwarjow.



Wjelicne twórby choroweje muziki

We swójom koncertowem rěźe „Wjelicne twórby choroweje muziki“ prezentěrujo Serbski ludowy ansambel (SLA) w pśiducem grajnem casu wótnowótki highlights choroweje  muziki serbskich, nimskich a mjazynarodnych komponistow wót baroka až k modernje.
Tak zazněju 13. septembra w Serbsko-Nimskej dwójnej cerkwi we Wětošowje pód nawjedowanim chorowego direktora SLA, Andreasa Pabsta, twórby znatych serbskich komponistow ako  Jan Pawoł Nagel abo Helmut Fritsche. Dalej zazněju wurězki z cyklusa za chor a smyckaŕski orchester „I eat the sun and drink the rain“ wót komponista Sven Helbiga. Z toś teju twórbu jo komponist južo gastěrował w Londonje, Sankt Petersburgu a Madrid tak ako we Łobjowej filharmoniji Hamburg. Wušej togo wjeźo chor ze šwedskimi, bulgaŕskimi a českimi titlami do mjazynarodnych zukowych swětow. Spiwaŕki a spiwarjow pśewóžujotej smyckaŕski orchester SLA a Soyoung Kim, pianistka SLA. 
Publikum móžo se daś pśeguslowaś a dušy daś měr. Wjelgickan dobra akustika w Serbsko-Nimskej dwójnej cerkwi tak ako pisany potpourri choroweje muziki z cełego swěta wótcyniju wutšoby a wjedu do swěta połnego muziki.

Nowinarske referency

wuměłski nawod: Andreas Pabst

 

sobuskutkowacy:

chór a hudźbnicy Serbskeho ludoweho ansambla

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
07. september 2019
16.00 hodź
Chróstawa, cyrkej
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
13. september 2019
19.00 hodź
Wětošow, cyrkej
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
14. september 2019
19.00 hodź
Hródźišćo, w hrodźe
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
28. september 2019
19.30 hodź
Smochćicy, cyrkej
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
02. oktober 2019
19.00 hodź
Wojerecy, kulturna fabrika