ŁUŽYSKE GÓDY ZE SUSEDAMI

adwentski koncert

W swójom lětosnem koncerśe za adwentski cas pódajo se Serbski ludowy ansambel na muzikaliske drogowanje pśez Łužycu. A to se njekóncy pśi krajnych granicach k našym susedam. Pśeto historiski teritorium Łužyce jo segał až do Pólskeje a Českeje. Znate, typiske abo klasiske: w kuždem z toś tych tśoch kulturnych krejzow dawa kradu swójske muzikaliske tradicije wokoło gód. W Pólskej su to ceło typiske duchowne gódowne spiwy, kolendy.
W Českej jo Jana Jakuba Rybowa „Česka pastyŕska namša“ ceto grata twórba ku gódam.
A teke Serby maju swóje woblubowane zymske a gódowne spiwy. Chor a orchester Serbskego ludowego ansambla zjadnośijo to wšykno w adwentskem koncerśe pód nawjedowanim Krzysztofa Świtalskego, chorowego direktora SLA, do wótměnjatego programa. Koncert moderěrujo Sebastian Elikowski-Winkler, muzikowy dramaturg SLA.


Łužiske hody ze susodami

adwentny koncert

W swojim lětušim koncerće w adwentnym času poda so Serbski ludowy ansambl na hudźbne pućowanje po Łužicy. A tute njeskónči so při krajnej hranicy k našim  susodam. Přetož historiske kónčiny Łužicy sahachu něhdy hač do Pólskeje a Čěskeje. Znate, typiske a klasiske: w kóždym z třoch kulturnych kruhow pěstuja so dokoławokoło hód cyle swójske hudźbne tradicije.
W Pólskej su to typiske duchowne hodowne spěwy, koledy.
W Čěskej předstaja so k hodam často “Čěska pastyrska mša” z pjera Jakuba Jana Ryby  (1765-1815).
A tež Serbja maja swoje woblubowane zymske,  adwentne a hodowne spěwy. Chór a orchester Serbskeho ludoweho ansambla zjednoća wšitko to w dohodownym koncerće pod nawodom Krzysztofa Świtalskeho.

sobuskutkowcy:
chór a orchester Serbskeho ludoweho ansambla

hudźbny nawod:
Krzysztof Świtalski

moderacija w Delnej Łužicy:
Sebastian Elikowski-Winkler

 

 

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
08. december 2019
16.00 hodź
Kalawa, měšćanska hala
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
15. december 2019
17.00 hodź
Njeswačidło
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
21. december 2019
17.00 hodź
SLA Budyšin