Kóždom´ludej swoje dudy

wot Šotiskej hač do Łužicy

„Daj nam zastupić, hdźež dudy z korčmy bórča“ pisaše něhdy Drježdźanski basnik Christian Friedrich Henrici (1700-1764). To pokazuje bjezdwěla na towaršliwy raz dudow, kiž su so w běhu lětstotkow po cyłym swěće rozpřestrěli.  W moderěrowanym koncerće wěnuje so dudak a spěwar Serbskeho ludoweho ansambla, Andreas Henčl, dohromady 7 rozdźělnym dudam. Mjez druhim po wšěm zdaću najznaćišim: Great Highland Backpipe. Wone so dźensa na nimale wšěch swjatočnosćach kaž přećahi a ceremonije na Britiskich kupach a w jich něhdyšich kolonijach zahraja. To je tež přičina, čehodla su tak popularne. Ale tež we Łužicy je drjewowy dujerski nastroj woblubowany instrument. Tež tu dawaja wšelake wuhotowanja. Podobnje kaž jich přiwuzny z Britiskich kupow so serbske dudy wužiwaja, zo bychu k rejam zahrali abo kwasny porik na kwasnym dnju k cyrkwi přewodźeli. Zahorjenosć saha tak daloko, zo wotměje so kóžde štyri lět mjezynarodny dudakowy festiwal w Slepom, kiž je dźeń a bóle woblubowany. Wjeselće so na zabawjacy koncert ze znatymi melodijemi a zajimawymi anekdotami dokoławokoło fascinowaceho instrumenta dudy.

WOBSADŹENJE

Andreas Henčl - moderacija a hudźba

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.