Hudźbne wuhrjebanki

Komorny koncert

Štóž pyta, tón namaka. A štóž rjaduje,  hišće wjac namaka. W padźe ansamblowcow su tute namakanki zajimawostki serbskeje hudźbneje literatury. W času corony je so notowy archiw renowěrował a znowa rjadował. Tójšto materiala je so wotkryło, mjez druhim kruchi, kiž njejsu dołho wjac w zjawnosći zaklinčeli. Su to na přikład twórby Jana Arnošta Frajšlaga, Jana Rawpa abo Artura Immischa. Immisch běše znaty pianist, kiž zawostaji pak tež jara dobre kompozicije, wosebje na polu komorneje hudźby.Zaklinči koncert z rědko předstajenymi twórbami, zahrate wot smyčkarjow orchestra Serbskeho ludoweho ansambla.


Smyčkarjo Serbskeho ludoweho ansambla

Solistaj: Pětr Cyž (tenor), Ralf Sarodnik (obowa)

Hudźbny nawod: N.N.

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.