Ha, lisćička, łopjenka padaja

nazymski chórowy koncert

Štomy wotpołoža zeleny šat a lěsy so pyša w ćopłych nazymskich barbach. Wšitko hotuje so na zymu. Swětło je jasniše, dny su dźeń a bóle krótše a zynki cuniše. Tute zaćišće jewja so w nazymskim chórowym koncerće Serbskeho ludoweho ansambla. Wjele znatych komponistow su so hudźbnje z nazymu rozestajeli. Někotre z jich hudźbnych twórbow předstaja so w koncerće pod nawodom chóroweho direktora SLA, Andreasa Pabsta. Mjez nimi Johannes Brahms a Fanny Hensel, komponistka a sotra znaćišeho Felix Mendelssohna Bartholdya. Nimo toho zaklinča kruchi zasłužbnych serbskich komponistow kaž Jurja Winarja, Bjarnata Krawca a Detlefa Kobjele kaž tež “Wječorna modlitwa” Budyskeho dorostoweho komponista Feliksa Brojera.
Jan Kral studuje cyrkwinsku hudźbu na Wysokej šuli  za hudźbu a dźiwadło “Felix Mendelssohn Bartholdy” w Lipsku. 21-lětny rodźeny Budyšan liči bjezdwěla k wodźacym dorostowym organistam. W zašłosći je so Jan Kral na mnohich mjezynarodnych wubědźowanjach za organistow wuspěšnje wobdźělił. Při byrglach zawoda Eule interpretuje wón w programje kruchi Jana Pawoła Nagela a Felixa Mendelssohna Bartholdya.

SOBUSKUTKOWACY chór SLA, Jan Kral (byrgle)

WUMĚŁSKI NAWOD Andreas Pabst

MODERACIJA Kristina Nerád

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
18. nowember 2020
16.00 hodź
Bukecy, cyrkej