Ha, lisćička, łopjenka padaja

nazymski chórowy koncert

Štomy wotpołoža zeleny šat a lěsy so pyša w ćopłych nazymskich barbach. Wšitko hotuje so na zymu. Swětło je jasniše, dny su dźeń a bóle krótše a zynki cuniše. Tute zaćišće jewja so w nazymskim chórowym koncerće Serbskeho ludoweho ansambla. Wjele znatych komponistow su so hudźbnje z nazymu rozestajeli. Někotre z jich hudźbnych twórbow předstaja so w koncerće pod nawodom Tvrtka Karlovića. Mjez nimi Johannes Brahms a Fanny Hensel, komponistka a sotra znaćišeho Felix Mendelssohna Bartholdya. Nimo toho zaklinča kruchi zasłužbnych serbskich komponistow kaž Jurja Winarja, Bjarnata Krawca a Detlefa Kobjele kaž tež “Wječorna modlitwa” Budyskeho dorostoweho komponista Feliksa Brojera.


SOBUSKUTKOWACY chór SLA

Soyoung Kim - klawěr

WUMĚŁSKI NAWOD Tvrtko Karlović

MODERACIJA Kristina Nerád

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.