Delnjoserbska hodowna kantata

Chór a dujerjo Serbskeho ludoweho ansambla kaž tež chór Łužyca

Dohodowny čas je hektiski čas. Při tym spěšnje na wažne wěcki kaž měr, pokojnosć a dobru chwilu za swójbu zabudźemy. Pozitiwna hodowna mysl a wjeselo na Božu nóc so njezačuwatej/njejewitej. Tute mysle zaběrachu Bernda Pittkuningsa při pisanju tekstow za delnjoserbsku hodownu kantatu. Při tym orientowaše so tež na słowach w swjatym pismje k patoržicy.  Zhromadnje z komponistku Oksanu Weingardt stwori nowu twórbu, kiž zamóže připosłucharja změrować a  dušu z dohodownej radosću napjelnić. Kantata interpretuje so wot chóra a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla a chóra "Łužyca".


DOLNOSERBSKA GÓDOWNA KANTATA

Oksana Weingardt a Bernd Pittkunings

Pśedgódowny cas jo źinsa hektiski cas. Pózabywamy, co nam wažne jo:
pokoj, wobmysliwosć a cas za familiju. Pozitiwna gódowna atmosfera a wjasele na gódy njepśiźotej. Na toś te mysli jo Bernd Pittkunings pśi pisanju noweje dolnoserbskeje gódowneje kantaty pśišeł. Se na teksty z Biblije wó gódownem tšojenju orientěrujucy, stej wón a Oksana Weingardtowa stwóriłej nowu njesłyšanu twóŕbu, kótaraž dajo pśisłucharjam do měra pśiś a jim pśedwjasele w adwentskem casu pśinjaso.
Kantata buźo pśednjasona wót chora a orchestera Serbskego ludowego ansambla a wót dolnoserbskego chóra "Łužyca".

WOBSADŹENJE | WOBSADKA

chór Serbskeho ludoweho ansambla, chór "Łužyca" |
chor Serbskego ludowego ansambla, chor "Łužyca"

dujerjo Serbskeho ludoweho ansambla |
dujarje Serbskego ludowego ansambla

Hannah Barczaitis - sopran

Johannes Breuß - bariton

Oksana Weingardt - harmonium

Bernd Pittkunings | Sina Guttke | Maximilian Hassatzky - rěčnik

HUDŹBNY NAWOD |
MUZIKALISKE NAWJEDOWANJE 

Tvrtko Karlović

předpředań lisćikow:

Serbski ludowy ansambl w Budyšinje
Serbska Kulturnainformacija LODKA w Choćebuzu
Turistiska informacija "Oberspreewald" w Tšupcu
Turistiska informacija "Peitzer Land" w Picnju
Sersbki kulturny centrum w Slepom
Ev.-Luth. cyrkwinska gmejna w Rakecach

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.