Pólskej nocy

Hudźbny swjedźeń Smochćicy – Openair

Wot 2005 wuhotujetej Serbski ludowy ansambl a Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena kóždolětnje „Hudźbny swjedźeń Smochćicy“. Na wječorach, kiž su tematisce na wěsty wuzwoleny kraj wusměrjene, předstaja orchester, chór a balet SLA twórby reprezentatiwnych komponistow woneho kraja. Zdobom zhonja wopytowarjo  něšto dokoławokoło hudźbneho tworjenja tutych komponistow. Wjeršk swjedźenja su pak jeničcy za tutón swjedźeń stworjene choreografije kaž tež prěnjorjadni spěwni solisća. Kulinarisce zapleńča so hosćo wot šefoweho kucharja kubłanišća, kotryž na woběmaj wječorkomaj za wony kraj typiske menije poskićuje. So stajnje na prěnim kónctydźenju w juliju wotměwacy hudźbny swjedźeń zabjerje z tym krute městno we Łužiskim kulturnym lěću a je pola mnohich hosći tež dla swojeho wulkotneho flaira na něhdyšej hrabinskej ležownosći Smochćicy jara woblubowany.
   
Po tym zo wěnowaše so hudźbny swjedźeń 2022 našim čěskim susodam, powjedźe wón nas w lěće 2023 do južnowuchodneho susodneho pólskeho kraja. Na předležace zhromadnosće regionow a na žiwu kulturnu wuměnu Serbow ze swojimi słowjanskimi susodnymi ludami nawjazajo, chcedźa zarjadowarjo zajimawy dohlad do bohateje kultury Pólskeje poskićić. Mjez druhim zaklinča twórby najwuznamnišich pólskich komponistow kaž su to na př.  Frédéric Chopin, Stanisław Moniuszko, Wojciech Kilar a Witold Lutosławski, kiž předstaja spěwni solisća, balet, chór a orchester Serbskeho ludoweho ansmabla pod hudźbnym nawodom Tvrtka Karlovića.

Nimo toho dožiwja hosćo pólsku folklornu skupinu “Bubliczki”. Tuta wobhladuje so z prawom jako jedyn z najzajimawšich ansamblow pólskeje folk-sceny. Wot swojeho załoženja 2007 sem hrajachu “młodźi dźiwi” na stotkach koncertow we wobłuku wulkich folklornych festiwalow w Europje, wosebje wšak w swójskim kraju. Jich, z njewopisajomnej energiju wirtuoznje a zahoriće zanjeseny Balkan-Klezmer-Gypsy-Brass njezahori jenož, ale ma mjeztym kultowy status. Wosebity poćah tuteje, wšudźe přewšo  woblubowaneje skupiny k nam Serbam leži w jeje, w Kašubskej zakorjenjenej hudźbnej kulturje. Wšako je mnoho kulturnostawizniskich paralelow mjez Kašubami w Pólskej a Serbami w Němskej.


Jako wosebity poskitk poskićimy Wam busowy transfer wot Budyšina do Smochćic a zaso wróćo. Tutón poskitk móžeće direktnje při tiketowej kasy Serbskeho ludoweho ansambla knihować.

WOBSADKA pólska folklorna skupina “Bubliczki”; balet, chór a orchester Serbskeho ludoweho ansambla; moderatorka

HÓSTNY-ANSAMBL pólska folklorna skupina “Bubliczki”

MODERACIJA Kristina Nerád

HUDŹBNY NAWOD Tvrtko Karlović

HUDŹBA na př.  Frédéric Chopin, Stanisław Moniuszko, Wojciech Kilar a Witold Lutosławski

CHOREOGRAFIJE Mia Facchinelli

DRAMATURGIJA Tomas Kreibich-Nawka

Předstajenja

TicketsTickets online kaufen
30. junij 2023
20.30 hodź
Smochćicy, Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena
TicketsTickets online kaufen
01. julij 2023
20.30 hodź
Smochćicy, Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena


Sponsory