Zynki a linki

hudźbno-literarny wječor z Boženu Bjaršec

Jan Laras narodźi so w lěće 1845 w Lejnje pola Chrósćic. Jako syn žiwnosćerskeje swójby poda so hižo jako młodostny do Prahi, zo by so na studij teologije přihotował. Tohole studija pak so wzda a promowowaše na doktora filozofije. Jako čłon Praskeje Serbowki a Maćicy Serbskeje so na wšelakorych polach spisowaćelenja pospyta. Mjez druhim wón pilnje za rukopisny žurnal “Kwětki” pisaše a w časopisu Maćicy Serbskeje wozjewi 1870 swoje rěčespytne dźěło “Serbske pluralia tantum”. Zeserbšći tež Psalmy a spisa powědki a reportaže. Z twórbow Jana  Larasa čita w hudźbno-literarnym programje ansambla młoda dźiwadźelnica Božena Bjaršec ze Smječkec. Wo hudźbu postara so njewšědny muzikaliski duet.  Marie-Luisa Fryčec z fletu a Benedikt Sauber při bijadle dopokazataj, zo zamóžetej instrumentaj harmonować. Wuměłcaj předstajitaj tři kruchi za fletu a bijadło z pjera Jana Pawoła Nagela  “Wodźan”, “Připołdnica” a “Pumpot” a dalše twórby.

 

 

WOBSADŹENJE Božena Bjaršec (čitarka)

Marie-Luisa Fryčowa - flejta

Benedikt Sauber - bijadło

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.