Za Marju - wesrjejź nocy

Balet z muziku wót Bohuslava Martinů

Kak mógu luźe w nejśamnjejšych casach swóju cłowjecnosć wobchowaś? Toś to pšašanje buźo wuchadnišćo za choreografiske wuzgónjowanje, wěnowane wšym tym, ak su se nacionalsocializmoju stajali.  Angažěrowana wucabnica, žurnalistka a filozofka dr. Marja Grollmuß jo se gromaźe ze swójimi sobupopajźonymi wopěrała  byś wopor w koncentraciskem lěgwje. Aby tomu zadorali, až wóni duchnje se znicyju, su mobilizěrowali wšykne formy myslickich a kulturelnych jědernosćow: dompomnjeśa, reje, muzika, bajki a stare nabóžninske wopśimjeśa, kótarež w katastrofje  ceło nowo wažne wordowali.
Toś tu tematiku ma wjacor wobjadnaś a cyni to z dwěma komozicijoma Bohuslava Martinů. Na jadnom boce z muziku k baletoju „Špaliček“,  ku tej zwažnej bajce wót šejca, kótaremuž se raźijo, mócy znicenja, smjerśi a carta póšćipaś. Na drugem boce z „Wójaŕskeju mesu“  Bohuslava Martinů z lěta 1939, kótaraž wołanju z wjelikeje spušćownosći do naźejnje njeproznego njebja dajo dłymoki gnujucy wuraz. K tomu se citěrujo z listow Marje  Grólmusec, kenž z popajźi swójej sotše pisała. Źiwadłownica Gabriela Marija Šmajdźina póžycyjo za to swój głos.
Choreografija wót Mia Facchinelli wulicujo wó rozmyslowatosći a pśeskoboźe, kótaraž se pśecej zasej pokažo, wó puchowatem sebjepśesajźenju a sebjewobwěsćenju – a to w nejwušej śěsnosći.   

Pressereferenzen

  • Pressebericht Serbske Nowiny 25.09.2019"Überzeugende Ensembleleistung (...) mit lang anhaltendem Applaus dankten die Zuschauer im ausverkauften Saal" | (monatl. Ausgabe in deutscher Sprache, S. 4)

Trailer

Proben-Trailer: Judith Kubitz im Gespräch

Proben-Trailer: Wilfried Buchholz im Gespräch

Proben-Trailer: Mia Facchinelli im Gespräch

SOBUSTATKUJUCE balet ansambla

MUZIKA Bohuslav Martinů

MUZIKALISKE NAWJEDOWANJE Tvrtko Karlović

CHOREOGRAFIJA Mia Facchinelli

DRAMATURGIJA, WUGÓTOWANJE, LIBRETO Wilfried Buchholz

ZAWÓD DO KRUCHA Kristina Nerád

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.

Impresije

© Martin Pižga