jedna gesta, jedyn dych, jedyn kosmos

Składnostnje 65. narodnin Jura Mětška

W lěće 1954 w Budyšinje narodźeny Juro Mětšk studowaše na Wysokej šuli za hudźbu „Hanns Eisler“ w Berlinje.
Dokładnje wudźěłane nadrobnosće a suwerene cyłkowne wuhotowanje wjedu ke kompozicijam, kotrež  njehladajo wobmjezowaneho materiala a snadneho hudźbneho ruma do hłubokosće du. Mětšk stwori rědku družinu inteligentneje hudźby, kiž připosłucharja njewobmjezuje, ale jemu mno-hosć swójskich asociacijow  poskićuje, sej tute wot njeho samo žada.

Po dokumentarnym filmje wo komponisće zaklinča w mjenowanym komornym koncerće Mětškowe twórby Sestetto, Syndrom a Stigma.
Pod titulom wušywanje  dožiwja připosłucharjo prapremjeru twórby serbskeho komponis-ta  Sebastiana Elikowskeho-Winklera. Dale zaklinči na tutym wječoru kompozicija Quartett op.22, kotraž bu mjez 1928 a 1930 wot Antona Weberna spisana.

Koncert wotměje so w kooperaciji Serbskeho ludoweho ansambla z ensemble unitedberlin. Hudźbne wuhotowanje leži w rukach ensemble untitedberlin.

hudźbny nawod: Erich Wagner

Kooperacija Serbskeho ludoweho ansambla z ensemble unitedberlin

Koncert so spěchuje wot Załožby za Serbski lud.

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.