In memoriam Hync Roj

wopomnjenski koncert

Hinc Roj narodźi so 1927 w Cymplu blisko Klětnoho a wotrosće w Hornjej Łužicy. Wot 1951 do 1958 studowaše w předmjetomaj hudźbne kubłanje a kompozicija na Martin-Luther uniwersiće w Halle/Wittenberg a pozdźišo pola Fritza Reutera na Humboldt-uniwersiće w Berlinje. Nimo kompozitoriskeho tworjenja  dźěłaše Roj tež jako hudźbny pedagoga, mjez druhim na Wyšej šuli w Klětnom, hdźež po přewróće krótko jako direktor a wjesnjanosta skutkowaše. Rojowe swójske kompozicije běchu často wot serbskich elementow wobwliwowane. Serbski wliw pokazuje so mjez druhim w Třoch sonetach za sopran a klawěr op. 65 na teksty Jakuba Barta-Ćišinskeho, w Serbskich rejach op. 49 abo w Concerto grosso na serbske ludowe spěwy op. 57 kaž tež w jeho chórowych twórbach. Poslednjej wjetšej kompoziciji běštej pjata a šesta sinfonija, kotrejž so wot Serbskeho ludoweho ansambla prapředstajištej. Nimo twórbow Roja zaklinča we wopomnjenskim koncerće tež kruchi jeho hudźbnych rowjenkow Jana Pawoła Nagela, Detlefa Kobjele a Helmuta Fryčy.

sobuskutkowacy:

smyčkowy kwartet SLA

dujerski kwintet SLA

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.