Wobkuzłaca klasika special

z twórbami filma, musicala a klasiki

W rjedźe „Wobkuzłaca klasika special“ pokazuja orchester Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom Andreasa Pabsta znowa jich wulku wjelestronskosć w programach a skića hudźbu za kóžde wucho. Podpěru dóstanje orchester wot spěwneju solistow Jae-Hyung Cho (bariton) a Jany Marie Gropp (sopran). Poslednja z njeju njeje jenož wulkotna solistka, ale připódla tež lěkarka. Hudźbnje je wona wosebje na musical wusměrjena a přeswědčeše hižo w tójšto rólach.
Štož Wolfgang Amadeus Mozart za klasiku woznamjenja, je Andrew Lloyd Webber za musical. Ze swojej hudźbu za „Das Phantom der Oper” sta so wón mjezynarodnje znaty. Dalši wjeršk programa je titul „Märchen schreibt die Zeit“ ze znateho musicala „Die Schöne und das Biest“.
John Williams pak bu z filmowej hudźbu sławny. Ze swojej kompoziciju k mišterskemu filmej „Schindlers Liste” Stevena Spielberga žněješe wón 1994 jedyn z pjeć oscarow. Lěto pozdźišo nominowaše so tež hudźba Alana Silvestrija za filmowy klasikar „Forrest Gump” za oscara, kiž zaklinći tohorunja w koncerće. Twórby serbskich komponistow Detlefa Kobjele a Jurija Pilka skulojća jónkrótny program.

Trailer

WOBSADŹENJE Orchester Serbskeho ludoweho ansambla, spěwni solisća, Singakademie Chemnitz

MODERACIJA Kristina Nerád

HUDŹBNY NAWOD Andreas Pabst

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.