Wobkuzłaca klasika

Koncert z twórbami Mozarta, Dvořaka a Kobjele

Po poradźenym prěnim koncerće na žurli SLA w Budyšinje zaklinći koncert w historiskej cyrkwi w Hodźiju hišće raz.

„Zelena ta meja“ rěka we woblubowanej polonezy, stworjenej wot Korle Awgusta Kocora na słowa Handrija Zejlerja, kiž wuprudźuje čerstwosć nalěća jako symbol za nowospočatk.  Tež koncertny rjad Serbskeho ludoweho ansambla  „Wobkuzłaca klasika“ prezentuje w swojim pokročowanju rjada hnydom  dweju noweju komponistow: Jaques Ibert a Oksana Weingardt. Wosebje Ibert  bě hižo za swój žiwy čas žnjał narodne a mjezynarodne připóznaće w swěće hudźby.  Při wšěm pak wostanu w repertoiru rjada dale  znaći komponisća kaž Mozart a Dvořák. Nimo toho zaklinčitej  tež twórbje Ulricha Podogy a Detlefa Kobjele.
Spěwnu podpěru dóstanu hudźbniki Serbskeho ludoweho ansambla, pod nawodom intendantki Judith Kubicec, wot rodźenej Budyšanki Daniely Hazec (sopran) kaž tež wot serbskeho spěwarja Pětra Cyža (bariton).


Orchester Serbskeho ludoweho ansambla

Hudźbny nawod: Judith Kubicec

Solisća:

Daniela Haase (sopran)

Pětr Cyž (bariton)

Soyoung Kim (klawěr)

Ralf Sarodnik (oboa)

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.