W Stwičce

baletny wječor

Hdyž z pomocu pohiba komunikujemy, potom stej rum a bliskosć jara wažnaj. Žiwjenske rumy změnja so, zwučeny swět so nadobo hinak wokoło wjerći. Mjenje zamołwitosćow, mjenje terminow, mjenje stresa, mjenje socialnych kontaktow; wjac časa, wjac měra – je to woprawdźe lěpše žiwjenje? Tute změny tworja městno za nowostki. Rejwarki a rejwarjo pod nawodom baletneje mišterki SLA, Mije Facchinelli, pokazaja změny na jewišću.
Baletny wječor “W stwičce” jedna wo wuwědomjenju našeje zranitosće a wo njesměrnej mocy rejowanja, wo moralce, rozumje a začućom, zo smy čas zhubili.
Wosom choreografow, wosom hladanišćow su kreatiwny wuslědk njedobrowólneje jewišćoweje přestawki. Choreografije nastachu w swójskich rjadach k hudźbje mj. dr. Detlefa Kobjele, Jana Rawpa, Hynca Roja a Berlinskeje drohi.
Balet Serbskeho ludoweho ansambla rejuje dale – z wotstawkom – bjeze zastaća.    

HUDŹBA komponisća serbskeje hudźby

CHOREOGRAFIJA Mia Facchinelli, Adson Lipaus Zocca, Alexander Bolk, Vid Vugrinec, Liam Giacuzzo, Ohara Clementi, Lea Schäfer a Megan Phillips

WOBSADŹENJE balet Serbskeho ludoweho ansambla

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
31. oktober 2020
19.30 hodź
Budyšin, dźiwadło na hrodźe
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
20. nowember 2020
19.30 hodź
Budyšin, dźiwadło na hrodźe

Impresije

© Martin Pižga