Pohlady

Hudźba a film

Wšelakore pohlady na serbsku kulturu poskića so wizuelnje a akustisce w zarjadowanju z filmom a hudźbu. Po komornym koncerće z twórbami serbskich komponistow Hynca Roja, Detlefa Kobjele, Jana Pawoła Nagela a Korle Awgusta Kocora, zahrate wot dujerskeho kwarteta SLA, pokazatej so dokumentarnej filmaj “blaubeeren – cerne jagody” a “winterlieb – libawka” Maje Nageloweje a Juliusa Günzela. Za serbsku wuměłču su poetiske filmowe dźěła rozestajenje z krajinu dźěćatstwa, hdźež čuje so čłowjek hižo dawno z přirodu a serbskimi tradicijemi zwjazany. Lěsy a rědke holanske rostliny so z wottwarom brunicy minu a z tym ludźo a wjeski. Dramaturgowka, wuhotowarka programow a publicistka mnohich filmowych festiwalow Grit Lemke poda zawod do filmow a wjedźe rozmołwu wo filmje z režijowym teamom. Wona skutkuje mj. dr. wot 1998 za Festiwal wuchodoeuropskeho filma  Choćebuz a wjedźe tam němsko-serbsku sekciju “Heimat/Domownja/Domizna”. Nimo toho je wona sobuzałožerka  němsko-serbskeje syće łužiskich filmowcow.

SOBUSKUTKOWACY

dujerski kwintet SLA

MODERACIJA FILMA A ROZMOŁWA Grit Lemke

 

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.