Zynki a linki

hudźbno-literarny wječor z Gabrielu Mariju Šmajdźinu

Sedźo w jahodkach abo ducy po hriby měješe awtorka a basnica Marja Krawcec po swójskim wuprajenju najlěpše myslički. Druhdy nawróći so z hribow drje z prózdnym korbikom, tola za to z cedlku połnu  idejow. Na rancu Rosi, myšku Madlenku abo saznika Sašu wě so zawěsće kóždy připosłuchar Serbskeho rozhłosa  dopomnić. Cyłkownje pjelnješe Marja Krawcec wjac hač tysac dźěćacych wusyłanjow. Na literarnym wječoru “Zynki a linki” čita dźiwadźelnica Gabriela Marija Šmajdźina lyriske twórby  z jeje basniskich zběrkow “kraj před špihelom”, “bosy přez šćernišćo” a “sudźeńca wosrjedź dwora”. Smyčkarjej  Helfried Knopsmeier (wioloncello) a Marzena Wysocka (wiolina) čitanje z wobdźěłanymi serbskimi ludowymi spěwami wobrubitej. Altistka Mira Walerych-Szary předstaji wot Jana Pawoła Nagela zhudźbnjene basnje Marje Krawcec.

Čitanje budźe w serbskej rěči.

Gabriela Marija Šmajdźina - linki

Helfried Knopsmeier (cello) a Marzena Wysocka (husle) - zynki

Mira Walerych-Szary (alt) - spěw

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
08. januar 2020
19.30 hodź
SLA Budyšin