Zynki a linki

hudźbno-literarny wječor ze Stanisławom Brankačkom

„Zynki a linki“ je nowy rjad hudźbno-literarnych wječorow w Röhrscheidtowej bašće Serbskeho ludoweho ansambla. K premjerje je serbski dźiwadźelnik Stanisław Brankačk z hosćom a čita wujimki z knihi Jurja Brězana „Stary nan“. Je to jedna z najlubšich knihow Brankačka a tak přednjese wujimki, kiž su jeho wosebje narěčeli a jimali. Roman Jurja Brězana jedna wo starym nanje Tobiašu Hawku, kotryž so sam ze sobu dojedna, zo chce hišće wosom dnjow žiwy być.  Wón wumrě w poslednjej minuće dźesateho dnja. W tychle dźesać dnjach přežiwi swoje žiwjenje hišće jónu, w pjećsadowych powědanjach, w zetkanjach, pohibach, gestach, w haj-a-ně a tež w njepomnjeću.
Z twórbami Jana Pawoła Nagela a Alfonsa Jancy so wječor hudźbnje wobrubi. Pod nawodom Judith Kubicec wustupi tradicionalny dujerski kwintet jako nowostka hudźbnych zestawow ansambla.

Stanisław Brankačk - linki

dujerski kwintet SLA - zynki

hudźbny nawod: Judith Kubicec

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.