Zynki a linki

hudźbno-literarny wječor z Hanku Rjelcynej

“Wuměłske dźěło je předewšěm zrawjenski proces. Pomału zrawi wědomje spisowaćela, pomału rosće jeho hladanje na čłowjeka a pomału přiswoja sej wón swoju metodu pisanja.” Tole zwěsći Marja Młynkowa, kiž je w swojim času serbskej prozy nowe měritka stajiła. Ani cyły lětdźesatk njebě jej spožčeny za wotkryće swojeho literarneho talenta. Z jeje spisowaćelskeho tworjenja čita Hanka Rjelcyna na hudźbno-literarnym wječoru SLA twórby “Pola ćety na prózdninach”, “Błótowski dyrdomdej anno domini 1904”, “Mejski bruk” a “Lěćo stareje žony”. Naposledk mjenowana twórba wěnuje so basnicy Minje Witkojc a je zdobom poslednja twórba Marje Młynkoweje.
Smyčkarjej SLA Marzena Wysocka (wiolina) a Artur Malinowski (wiola) čitanje z hudźbnymi twórbami Detlefa Kobjele, Jana Cyža, Jana Pawoła Nagela a Bjarnata Krawca wobrubitaj.   

Čitanje budźe w serbskej rěči.

WOBSADŹENJE Hanka Rjelcyna (čitarka)

Smyčakrjej

Marzena Wysocka - husle

Artur Malinowski - brača

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.