Kofej w blidarni

Wot nazymy minjeneho lěta so na Wonkownej lawskej w Budyšinje twari. Napohlad je tučasnje podobny k nowotwarej baletneje žurle w lěće 1952. Twarjenja Serbskeho ludoweho ansambla znaja mnoho stawiznow – runje tak kaž jeho wuměłcy. Hdźež je so něhdy wariło, płokało a blidariło skići so nětko cyle hinajši napohlad.
W tutym lěće staj Alena Farkašowa a Rüdiger Žur archiwy ansambla překramosćiłoj a mataj tež tu jednu abo tamnu stawiznu k powědanju, kiž staj samaj dožiwiłoj.

1. + 2. dźěl
Hižo wot 80-tych lět prezentujetaj Alena Farkašowa a Rüdiger Žur, spěwarjej chóra Serbskeho ludoweho ansambla ptačokwasne programy na jewišću. Dajće so překwapić, kak mnohostronske su programy w zašłych lětach byli.

3. dźěl
W tutym featuru pokazaja so wurězki programow, w kotrychž su so serbske jutrowne nałožki na jewišću předstajili. Dajće so překwapić, kak wjele wšelakich nałožkow so w jutrownym času pěstuja.

1. dźěl - Kofej w blidarni - w hornjoseršćinje

2. dźěl - Kafej w blidarni - w delnjoseršćinje

3. dźěl - Kofej w blidarni