Carmina Burana

„Carmina Burana“ Carla Orffa  je z dnja wuspěšneje  prapremjery lěta 1937 fenomen: najskerje znaje kóždy znajmjeńša sławny zawodny  chór „O fortuna“, kotryž móhł so bjeze wšeho pop-kulturje přirjadować. Komponistej bě so z cyklusom mišterski wukon poradźił, při čimž 24 zhudźbnjenjow srjedźowěkowskich tekstow publikum hač do dźensnišeho zahorja.
Sobustorhaca  rytmika, pisana instrumentacija kaž tež archaiski zwuk njejsu hač do nětka ničo na wuskutku zhubili, rěč zynka zda so bjezčasna być. Wušiknje namaka Orff srjedźny puć mjez tradiciju a modernu, wokomik šoka za tehdyši  publikum před něhdźe 80 lětami móžeš sej domyslić.
Tak mjenowane cyrkwinske toniny staj tež hižo  Antonin Dvořák a Johannes Brahms znowa wotkryłoj. Tola hakle Orff sformowa je do hnujacych zwukowych wokomikow. A tak njezadźiwa, zo so minimalna hudźba runje tak kaž  filmowa hudźba hač do dźensnišeho wulkomyslnje na jeho zwukach  posłužujetej.
Kombinacija z Detlefa Kobjelowymi “Miniaturami” pokazuje někotre podobnosće w estetice  wobeju komponistow. Tež Kobjela kombinuje wustojnje historizowace zwukowe wokomiki z rytmiskimi pasažemi a hrubej instrumentaciju. Jeho hudźba złožuje so na serbsku ludowu hudźbu jeho Łužiskeje domizny a pokazuje z tym tež na zhromadnosće chiba z Béla Bartókowym hudźbnym myslenjom. Kobjelowa hudźba njeje žana wumyslenka, žadyn artificielny konstrukt, ale hłuboko  začuta. A runje tole wučini jeje njeposrědnjosć.    

sobuskutkowacy:
chór, ekstra-chór a orchester Serbskeho ludoweho ansambla
chór Budyšin
komorny chór Wojerecy
holči komorny chór wokrjezneje hudźbneje šule Budyšin
solisća


hudźbny nawod:
Andreas Pabst

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
31. awgust 2019
18.30 hodź
Mortkow, Jakubcec hród