Gospelowy oratorij "Prince of Peace"

z chórom kantorstwa ewangelskeje wosady Swj. Pětra

Po wuspěšnym gospelowym oratoriju „Our father in heaven“ Ralfa Gösslera w minjenym lěće sćěhuje nětko přichodny mišterski kruch komponista a cyrkwinskeho hudźbnika z Delnjeje Sakskeje. Nimo chóra ewangelskeho kantorstwa swj. Pětra wustupujetaj jedna Big Band a orchester Serbskeho ludoweho ansambla. Hudźbny nawod ma cyrkwinskohudźbny direktor Michael Vetter.
Oratorij wopisuje stawiznu Jezusa w štyrjoch dźělach. Zakładne wuprajenje bibliskich tekstow, kiž su so zdźěla wot Katje Jöllenbeck přepisali, je: Měr na swěće je jenož z wodaćom a lubosću móžny – a to přez nabožne hranicy. Grösslerej poradźi so hudźbne stilowe elementy wot baroknej fuze hač k soulej, bluesej abo jazzej zwjazać. Při tym njespyta Komponist ameriske gospelowe spěwanje imitěrować. Jeho hudźbne pućowanje na proze njezanuri so do tutych ekstatiskich hłubinow. Jeho hudźba přez to njeje wostudła, ale putaca. Grössler wužiła rozsudny zwuk, zamóže ale tež so podótknyć. Tak je jeho hudźba połnje napjatosće.

Sobuskutkowacy: 

chór kantorstwa ewangelskeje wosady swj. Pětra

Orchester Serbskeho ludoweho ansambla Budyšin

Hudźbny nawod:

Michael Vetter

 

 

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
16. nowember 2019
19.00 hodź
Budyšin, cyrkej Marje a Marty
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
17. nowember 2019
16.00 hodź
Budyšin, cyrkej Marje a Marty