Hudźbne postrowy

Corona-pandemije dla dyrbja dźiwadła, ansamble a kulturne zarjadnišća zawrjene wostać. Chcemy Wam pak prawidłownje - kaž daloko to postajenja dowola - hudźbne postrowy do Wašeje dobreje stwy pósłać.
Přejemy Wam wjele wjesela!Z jendźelskim klasikarjom "Winter Wonderland" a serbskim kěrlušom "Słyš, duša, powěsć njebjesku" postara so dujerski kwartet na přenim adwenće wo rjanu dohodownu atmosferu.

K druhemu adwentej wěnuje so smyčkowy kwartet němsko-serbskemu načasnemu komponistej Hincej Rojej. Wón by lětsa 6. decembra jeho 93-te narodniny swjećił. Jemu k česći zaklinči jeho kruch „Arioso op. 5 za smyčkowy kwartet”.

Harmonium a małe serbske husle je rědka słyšany muzikaliski duet. Zo pak tuta kombinacija tež rjanu harmoniju twori pokaza hudźny postrow k 3. adwentej.

Tež k 4. adwentej mamy wosebitu hudźbnu chłóščenku za Was. W dueće zaklinča nam znata měchawa a alpski róžk.


Přejemy wšitkim žohnowane, měrne a hnadypołne hody. |
Žycym Wam měrne a žognowane gódy.


Přejemy Wam za nowe lěto wšitko najlěpšeho, strowotu a spokojnosć.
Wjeselimy so na bórzomne zasowidźenje. |
Žycym Wam wšyknym strowe a glucne nowe lěto.
Wjaselimy se na jěsne zasejwiźenje.

10.03. je mjezynarodny dźeń dudow. Tež w serbskej folklorej hraja dudy wažnu rolu. Tuž smy za tutón dźeń wosebity přinošk zestajili.

Z krótkim digitalnym chórowym koncertom rozžohnujemy so z našim chórowym nawodu Andreasom Pabstom. Wot 2016 do 2021 je wón naš chór nawjedował ale tež tójšto kompozicijow na přikład za ptači kwas abo Błótowske powěšćowe nocy komponował. Přejemy jemu wšitko dobre!


Hudźbny postrow k 1. adwentej

hudźbny postrow k 2. adwentej

Hudźbny postrow k 3. adwentej

Hudźbny postrow k 4. adwentej

Hudźbny postrow k hodam

Nowolětny postrow

10.03. - Mjezynarodny dźeń dudow

Chórowy koncert