Wjednistwo

Tomas Kreibich-Nawka

intendant

intendanz©sne-gmbh.com

Tel.: +49 3591 358 101

Tomaš Kreibich-Nawka studowaše wot 1999-2003 filozofiju, teologiju a hudźbne wědomosće na techniskej uniwersiće w Drježdźanach. Po tym dźěłaše jako wědomostny sobudźěłaćer a pozdźišo jako docent, hłownje pak hač do lěta 2020 jako swobodny hudźbnik. Mjez druhim běše korepetitor na Palucca Wysokej šuli za reju we wobłukach klasiska reja, načasna reja a improwizacija. Tu nastachu w kooperaciji mnoho kompozicijow za načasne choreografije. Nimo toho běše Tomaš Kreibich-Nawka pianist skupiny “Dresden Frankfurt Dance Company”, kiž ma swoje sydło w europskim centrumje wuměłstwow w Hellerau. Jako hudźbnik w studiju a live na jewišću běše wón w tutym času woblubowany hóstny wuměłc. Wot spočatka lěta 2019 dźěła wón jako dramaturg při Serbskim ludowym ansamblu a přidatnje wot lěća 2020 jako zastupjer intendantki Judith Kubicec. Jeje nadawki přewozmje wón wot februara do julija 2021 a so při tym wusko z njej wothłosuje. Tomaš Kreibich-Nawka je w Hornjej Łužicy wotrostł a wuknješe klawěr pola Liany Bertókoweje, kiž jeho z tym tež hudźbnje wobwliwowaše. Wón je ženjeny ze Serbowku a ma dwě dźěsći. https://soundcloud.com/samotakwan

Diana Wagnerec

překupska jednaćelka

geschaeftsfuehrung©sne-gmbh.com

Tel.: +49 3591 358 101

Georgios Balatsinos

šef dirigent (wot 15.08.2022)

info©sne-gmbh.com

Tel.: +49 3591 358 0

Georgios Balatsinos narodźi so a wotrosće na grjekskej kupje Korfu. Wón bu mytowany při mnohich mjezynarodnych dirigowanskich wubědźowanjach kaž na př. w Bukaresće (2018), Běłohrodźe (2019), Brescia (2018), Berlin (2016) a London (2016).
W juniju 2016 dirigowaše Berlinskich sinfonikarjow w Berlinskej filharmoniji. 2015 debitowaše z młodźinskim sinfoniskim orchestrom Arabesque we Wienskim hudźbnym towarstwje a w koncertnym domje Wien. W samsnym lěće nawjedowaše operu Don Pasquale w měšćanskim dźiwadle Meiningen. Wot 2010 je Georgios Balatsinos hudźbny nawoda młodźinskeho sinfoniskeho orchestra Arabesque, wot 2015 nawjeduje tež Sinfoniettu Mosaïque.
Po swojim debiće w lěće 2018 z Mozartowej „Kuzłarskej pišćałku“ při narodnej operje w Grjekskej su Georgija Balatsinosa tež za sezonu 2018 / 19 zaso přeprosyli a dirigowaše z wulkim wuspěchom Le Nozze di Figaro na Soburos Niarchosowej žurli a Norma na Athen festiwalu.

Tvrtko Karlović

nawoda chóra

chorleiter©sne-gmbh.com

Tel.: +49 3591 358 0

Tvrtko Karlović narodźi so 1963 w Sarajevje a studowaše dirigowanje za chór a orchester pod nawodom profesora Julia Marica na hudźbnej akademiji w Sarajevje a pola profesora Františeka Vajnara w Praze.
Wón skutkowaše hižo jako chórowy nawoda w Narodnym dźiwadle w Sarajevje, w Dźiwadle F.X. Šaldy w Libercu, w Narodnym dźiwadle w Ostrawje a w statnej operje w Praze.

Mia Facchinelli

baletna mišterka

bm©sne-gmbh.com

Tel.: +49 3591 358 120

Rodźena w Italskej, studowaše reju/choreografiju w swojim ródnym kraju kaž tež w Mnichowje, Stuttgarće a w Šwicarskej. Prěni angažement dowjedźe ju do Nordhausena, po tym dźěše k Němskej rejwanskej company do Neustrelitza, doniž njepřińdźe 1994 jako skupinska rejwarka do Serbskeho ludoweho ansambla. Tu rejwaše wot lěta 2000 do 2008 jako solistka, a wot 2003 do 2005 bě zdobom nawjedowaca trenerka. Wot 2008 do 2011 studowaše w Drježdźanach na Palucca- šuli/Wysoka šula za reju rejwansku pedagogiku ze specializowanjom na klasisku a modernu reju. W tutym času zběraše tež nazhonjenja we wobłuku dźěćaceje reje, jazz-danca a Graham-techniki. Wot 2011 je baletna mišterka SLA.
Mia Facchinelli stwori za SLA wjele choreografijow, mjez druhim za silwesterske a nowolětne koncerty, „Wobliča lubosće / Le sacre du printemps“ , „Što zwostanje?“ abo za aktualnu inscenaciju rejohry „Kupa zabytych“.

Kathleen Lehmann

mišterska šwalča

schneiderei©sne-gmbh.com

Tel.: +49 3591 358 122

Doporučenja