Sobudźěłaćerki / sobudźěłaćerjo

sekretariat:

Marija-Madlena Hencyna
+49 3591 358 101
info©sne-gmbh.com


marketing | zjawnostne dźěło:

Julija Dórnikowa
marketing
+49 3591 358 104
marketing©sne-gmbh.com

Stefan Cuška
nowinske a zjawnostne dźěło
+49 3591 358 114
kommunikation©sne-gmbh.com


booking & hóstne hry | dispozicija:

Mario Spanninger
booking & hóstne hry
+49 3591 358 133 / +49 173 586 9680
booking©sne-gmbh.com

Aurelia Kralec
hóstne hry we Łužicy & organizacija turnejow
+49 3591 358 132
planung©sne-gmbh.com

Sandra Stirner
organizacija & grafika
+49 3591 358 199
Disposition©sne-gmbh.com


Informaciski centrum Dolna Łužyca w Chóśebuzu:

Jana Krygarjowa
dispozicija, nowinske a zjawnostne dźěło & 
dorostowe studijo
+49 355 485 764 77
j.krueger©sne-gmbh.com

 

wuměłski běrow:

Tobias Rucha
wuměłski zawodny běrow
+49 3591 358 109
rucha©sne-gmbh.com

 

dramaturgija:

Jěwa-Marja Čornakec
+49 391 358 115
dramaturgie©sn-gmbh.com

Swantje Richter
+49 3591 358 127
musik©sne-gmbh.com

Tomas Kreibich-Nawka
zastupowacy intendant
+49 3591 358 148 / +49 171 7021 652
tanz©sne-gmbh.com


režijowa asistenca | moderacija:

Kristina Nerád
režijowa asistenca, inspicienca a moderacija
inspizienz©sne-gmbh.com


dorostowe studijo:

Christina Knobloch
organizacija
+49 3591 358 110
nachwuchs©sne-gmbh.com

Alexandra Wagnerowa, rejowanska pedagogowka
Jan Kozelnicky, rejowanska pedagoga


archiw:

Clemens Wöppel
+49 3591 358 119
archiv©sne-gmbh.com


zarjadnistwo | serwis za wopytowarjow:

Prisca Berkmannowa, finančne knihiwjednistwo
+49 3591 358 105
berkmann©sne-gmbh.com

Xenia Měrćinkowa, překupska sobudźěłaćerka
+49 3591 358 129
mirtschink©sne-gmbh.com

płaćernja / knihowanje
+49 3591 358 107
zahlstelle©sne-gmbh.com

mzda / personal
+49 3591 358 113

Brigita Miklowa, wopytowarski serwis


šwalčernja | maska:

Hedwiga Peibst, Lydia Šołćina, Constanze Sattler, Sabine Hempel, Anne Haase


techniski wobłuk:

techniski nawoda
+49 359 358 126
technik©sne-gmbh.com

Frank Peter, zwukowy mišter
zastupowacy techniski nawoda
+49 3591 358 128, Mobil: +49 1723523906
peter©sne-gmbh.com

Jewišćowy mišter
+49 3591 358 127
buehnenmeister©sne-gmbh.com

Měrćin Krawčik, Marko Wićaz, Frank Rüdiger, Marek Rajzik, Jaroslav Černuška

 

 

 

  

zarjadnistwo

dramaturgija

šwalčernja

maska

techniski wobłuk

dorostowe studijo