Započnjemy!

Wuměłske wobłuki Serbskeho ludoweho ansambla (SLA) balet, chór a orchester so po dwulětnej fazy twara do nowych rumnosćow nawróća a zaso zwučuja a koncertuja. Na tutón wokomik su dołho čakali, distanca mjez zarjadnistwom a wuměłskich spartow je mnoho wotběhi haćiło. Spěšna komunikacija a wosebje tež tamnym napřećo stać běštej husto njemóžne. Tež swójske jewišćo njeeksistowaše.
Dnja 7. oktobra woswjeći SLA hnydom dwaj podawkaj: jónu oficialne wotewrjenje nowotwara a na tamnym boku 70 lětnu róčnicu Serbskeho ludoweho ansambla. Wobaj wažnej wokomikaj w stawiznach ansambla. Pod polěpšenym wuměnjenjam budu wuměłcy zwučować a hrać. Zo hižo 70 lět móžnosć k tomu maja njeje samozrozumliwje a dźakowano mnoho akteram w pozadku móžno.
Započatk w lěće 1952 běše jara motiwowany a so wot hišće młodeho NDRskeho knježerstwa a nestorow kaž Jurija Winarja, Jana Kindermanna a Helmuta Fryču zmóžni a so pozdźišo z hóstnymi koncertami we wukraju mytuje. Pod wliwom mnoho wosobinow, kiž hodźa so tu mjenować, nadźěła sej SLA swój profil.
W času politiskeje změny 1989 a po tym – tež w konteksće institucionelneho noworjadowanja w Serbach – staješe so dalewjedźenje ansambla husto do prašenja. Bóle hač do toho a runje w času strukturnej změny a znowa zrodźenym sebjewědomjom serbskeho ludu je pendant a kulturny zapósłanc w formje profesionelneje kulturneje institucije trjeba: to je SLA!
To běše SLA w minjenych časach a je tež nětko – jako partner za “lajsku kulturu” runje tak kaž jako profesionelny posrědkowar serbskich a po cyłym swěće jónkrótnych wobsahow w tu- a wukraju.
Wjeselće so na napjatu hrajnu dobu! 


Tomas Kreibich-Nawka

INTENDANT


Diana Wagnerec

JEDNAĆELKA

Doporučenja