Orchester

Hudźbne ćěleso SLA – Serbski komorny orchester – je orchester z mnohostronskim wuměłskim narokom: jako stajny přewodźer folkloristiskich jewišćowych programow, jako spušćomny partner chóro-sinfoniskeje literatury a wušikny wuhotowar swójskich koncertow.


hudźbnicy:

1.Husle

 • Kamila Susłowicz-Żmijak - koncertna mišterka
 • Jozef Farkas - nawoda ludoweje hudźby
 • Hong-huei Lin
 • Marzena Wysocka

2. Husle

 • Julius Katona - wjednik hłósnych skupin
 • Matthias Reichel
 • Jadwiga Simon

Bračy

 • Artur Malinowski - solowy bračist
 • Agata Juryś

Wioloncello

 • Helfried Knopsmeier - solowy cellist
 • Christian Rutenberg

Kontrabas

 • Jochen Hentschel

Pišćałka

 • Marie-Luisa Fryčowa

Fagott

 • Selma Westermann

Oboa

 • Ralf Sarodnik

Klarineta

 • Tobias Witke | Erdmute Nitschke

   

Róžkaj

 • Lutz Lehmann - 1. róžk
 • Bernd Muschner - 2. róžk

Trompeta

 • Emanuel Mütze

Posawna

 • Bernhard Ziesch

Bubony

 • Annegret Schmidt

Bijadło

 • Benedikt Sauber

Repeticija

 • Soyoung Kim

 

 

 

Orchester

Orchester Serbskego ludowego ansambla, Serbski komorny orchester, jo zukowe śěleso z wjelebocnym wuměłskim wupominanim: Wón jo stawny pśewóźowaŕ folkloristiskich jawišćowych programow, spušćobny partner choroweje sinfoniskeje literatury a pó stilu wěsty wugótowaŕ swójskich koncertowych programow.

Dajo wjeliku licbu pra- a prědnych pśedstajenjow twórbow serbskich a słowjańskich komponistow. CDjowe nagrawanja a produkcije za rozgłos a telewiziju wudopołnjaju wuměłski spektrum orchestra a wobkšuśuju pozitiwnu rezonancu publikuma.


muzikarje:

1.wiolina

 • Kamila Susłowicz - koncertna mišterka
 • Jozef Farkas
 • Hong-huei Lin

2. wiolina

 • Julius Katona - Stimmgruppenführer
 • Vladimir Bertók - stellv. Stimmgruppenführer
 • Matthias Reichel
 • Jadwiga Simon

bratša

 • Arthur Malinowski - Solobratscher
 • Andreas Hogh

wioloncelli

 • Helfried Knopsmeier -Solocellist
 • Christian Rutenberg

barcadło

 • Jochen Hentschel

flejta

 • Marie-Luise Fritzsche

oboa

 • Ralf Sarodnik

klarinety

 • Tobias Witke
 • Erdmute Nitschke

rogy

 • Doru Sancelean - 1. rog
 • Bernd Neffe - 2. rog

trompeta

 • Uwe Baborsky

posawna

 • Bernhard Ziesch

bubon

 • Annegret Schmidt

bijadła

 • Benedikt Sauber

repeticija

 • Soyoung Kim

Doporučenja