lit | a | pop

literatura meets hudźba


Pytamy serbskich POETOW !
Pytamy serbskich SLAMEROW !
Pytamy TEBJE!

Ludowe nakładnistwo Domowina a Serbski ludowy ansambl přewjedźetej lětsa k přenjemu razej  „lit|a|pop“ a to 18.06.2022 na Byrgarskej zahrodźe (Sundowner bara) w Budyšinje.

Za to pytamy serbskich kreatiwnych pisacych, kiž maja lóšt swójske hornjo- abo delnjoserbske teksty napisać, je na jewišću performować a so z druhimi poetami wubědźować.

Sy-li hišće njewěsty/-a při pisanju tekstow abo při prezentaciji na jewišću, sy wutrobnje na dźěłarničku kołowokoło poetryslama wot 26. do 27. měrca 2022 w Budyšinje abo wokolinje přeprošeny/-a. Tam napisaš teksty, je zhromadnje z rěčnymi coachami wobdźěłaš a dóstanješ pokiwy za skutkowne performowanje tekstow.

Je twój zajim zbudźeny? Tuž – maš-li tež TY něšto rjec abo chowaš w delnim fašku pisanskeho blida SWOJE teksty, kotrež dyrbja poprawom won do swěta, tak požadaj so za 1. serbski poetryslam.
Přizjewić móžeš so pod:


Přizjewjenja přijimuja so hač do 11.03.2022 pod nachwuchs©sne-gmbh.comlit | a | pop

literatura meets muzika


Pytamy serbskich POETOW !
Pytamy serbskich SLAMERJOW !
Pytamy TEBJE!

Ludowe nakładnistwo Domowina a Serbski ludowy ansambel pśewjeźotej lětosa „lit|a|pop“, a to 18. 06. 2022 na Bergaŕskej zagroźe (Sundowner bara) w Budyšynje.

Za to pytamy serbskich kreatiwnje pišucych, kenž maju lušt, swóje górno- abo dolnoserbske teksty napisaś, je na jawišću performowaś a se z drugimi poetami wuběźowaś.

Sy-li hyšći njewěsty/-a pśi pisanju tekstow abo pśi prezentaciji na jawišću, sy wutšobnje pśepšosony/-a na workshop kołowokoło poetryslama wót 26. do 27. měrca 2022 w Budyšynje abo wokolinje. Tam napišoš teksty, je zgromadnje z rěcnymi coachami wobźěłajoš a dostanjoš pokazki za statkowne performowanje tekstow.

Jo twój zajm zbuźony? Toś – maš-lic teke TY něco groniś abo chowaš w dolnem fachu pisańskego blida SWÓJE teksty, kótarež muse pópšawem wen do swěta, tak procuj se wó wobźělenje na 1. serbskem poetryslamje.

Kóńc pśizjawjenja: 11.03.2022 na nachwuchs©sne-gmbh.com