LAB C - Laboratorij za chórowe dirigowanje

dźěłarnička


Serbski ludowy ansambl přeprošuje na dźěłarničku chóroweho dirigowanja pod nawodom renoměrowaneje serbskeje dirigentki Judith Kubicec.
We dźěłarničce so zakłady chóroweho dirigowanja podawaja abo hižo předležace znajomosće po potrjebje dale wukmanjuja. Ćežišćo dźěłarnički twori metodika probowanja (Probenmethodik) na wuzwolenych spěwach.
Dźěłarnička wusměri so na zajimowanych kiž hižo chór diriguja abo so z mysličku noša w přichodźe chór dirigować chcyć.

Hdy: 24. a 26. měrca 2023
Hdźe: w Budyšinje

Płaćizna: 30,00 € na wobdźělnikaLAB C - Laboratorium za chorowe dirigěrowanje

źěłaŕnja

Na źěłaŕnju „Chorowe dirigěrowanje“ pód nawjedowanim renoměrowaneje serbskeje dirigentki Judith Kubicec pśepšosyjomy Was wutšobnje 24. a 26. měrca w Budyšynje.
W źěłaŕni wuce se zakłady dirigěrowanja, južo dane znaśa se wobnowiju a pó pótrjebje teke se rozšyriju. Śěžyšćo twóri probowa metodika na wubranych spiwnych pśikładach.
Ten kurs se měri na zajmowanych, kótarež južo chor nawjeduju, abo pokazuju žycenje, z nawjedowanim chora se w pśichoźe zaběraś.

Přizjewjenski formular | Pśizjawenski formular


mentorka

Judith Kubicec


Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
24. měrc 2023
17.00 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
25. měrc 2023
10.00 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
26. měrc 2023
10.00 hodź
SLA Budyšin