Chór

Chór Serbskeho ludoweho ansambla je ze swojim mnohostronskim wobsahowym a rěčnym wusměrjenjom fenomen mjez powołanskimi chórami. Wobknježi šěroki spektrum stilistiki, a permanentna trojorěčnosć (hornjoserbsce, delnjoserbsce a němsce) zmóžnjeja tutej sparće wotměnjawe wustupy.

Tak njespjelnja chór SLA jenož naroki we wobłuku folkloristiskich jewišćowych produkcijow, ale skutkuje nimo toho w chóro-sinfoniskich twórbach sobu a wustupuje ze swójskimi koncertnymi programami. Wosebite připóznaće žněje chór w tu- a wukraju ze swojim sobuskutkowanjom w musicalach za dźěći.

čłonojo:

Sopran:

 • Andrea Sancelean
 • Susann Bartke
 • Manuela Kuschke
 • Maria Matiaškova

Alt:

 • Mira Walerych-Szary (solistka)
 • Alena Farkas
 • Diana Ziesch
 • Julia Peickert

Tenor:

 • Mikołaj Jan Walerych (solist)
 • Ludovit Matiaško
 • Andreas Hentzschel
 • Pětr Cyž

Bariton

 • Jae-Hyung Cho (solist)

Bas

 • Rüdiger Žur
 • Joachim Kubitz
 • Valentin Dimov

Elewa / Elewka

 • Nina Hreus
 • Sophie Hejduškec

 

 

 

Chor

Chor Serbskego ludowego ansambla jo ze swójimi wjelebocnymi wopśimjeśowymi a rěcnymi nadawkami fenomen mjazy powołańskimi chorami.

Stilistiski pregowane spiwanje, folkloristiska reja a permanentna tšojorěcnosć (górnoserbski, dolnoserbski a nimski) dowóluju toś tej šparśe wjelebocne zasajźenje. Tak njepołni chor SLA jano wupominanja na pólu folkloristiskich jawišćowych produkcijow, ale statkujo wušej togo w chorowych sinfoniskich twórbach a póbitujo samostatne koncertowe programy. Wósebne pśipóznaśe w kraju a wukraju dostawa chor ze sobustatkowanim na musicalach za źiśi.

cłonki

sopran:

 • Andrea Sancelean
 • Susann Bartke
 • Manuela Kuschke
 • Maria Matiaškova

alt:

 • Mira Walerych-Szary (solistka)
 • Alena Farkas
 • Diana Ziesch
 • Julia Peickert

tenor:

 • Mikołaj Jan Walerych (solist)
 • Ludovit Matiaško
 • Andreas Hentzschel
 • Peter Ziesch

bariton 

 • Jae-Hyung Cho (solist)

bas 

 • Rüdiger Žur
 • Joachim Kubitz
 • Valentin Dimov

Elewa / elewka

 • Nina Hreus
 • Sophie Hejduškec